Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Usmernenie č. 4 k výzve na modernizáciu verejného osvetlenia

25.08.2015 15:53

Usmernenie č. 4 k výzve na modernizáciu verejného osvetleniaMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 25. augusta 2015 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia [NJ1] je navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov, doplnenie možnosti preddavkových platieb a s tým súvisiaca úprava časovej oprávnenosti realizácie projektu a spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy. Usmernením sa tiež nahrádza vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s


 [NJ1]Link: http://www.mhsr.sk/ext_dok-usmernenie-c-4_k_vyzve_kahr-22vs-1501/145931c?ext=orig


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky