Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Usmernenie pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

27.10.2015 14:31

Usmernenie pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501Vzhľadom na ukončovanie pomoci zo štrukturálnych fondov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v Usmernení pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501 upozorňuje najmä na hraničné termíny na predkladanie Žiadostí o platbu (ŽoP), spôsob uplatnenia preddavkových platieb ako aj oprávnenosť výdavkov.

Celé znenie usmernenia   TU (PDF) .


Zdroj: MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky