Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

V centrách podnikových služieb môže vzniknúť až 20 tisíc pracovných miest

07.07.2016 15:28

V centrách podnikových služieb môže vzniknúť až 20 tisíc pracovných miestCentrá podnikových služieb (BSC - Business Service Center) budú mať na Slovensku ešte lepšie podmienky pre svoje pôsobenie. Povedal to po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu minister hospodárstva Peter Žiga na margo Koncepcie podpory BSC na Slovensku, ktorú schválila vláda. Na Slovensku tak môže do roku 2020 vzniknúť až 20 tisíc nových pracovných miest v BSC. Cieľ koncepcie je prijať opatrenia, ktoré uľahčia aktivity CPS na Slovensku, prilákajú nových investorov v tejto oblasti a posilnia postavenie Slovenska ako preferovanej krajiny pre tento typ investícií.

Základ koncepcie je rozpracovať opatrenia na podporu CPS, ktoré budú plniť orgány štátnej správy a ministerstvá. Úloha dokumentu je tak podporovať rozvoj CPS, zvyšovať podiel zamestnancov v týchto službách a motivovať investorov zakladať a rozširovať CPS na Slovensku. „Budeme sa snažiť iniciovať zmenu zákona o investičnej pomoci, kde vytvoríme ešte lepšie podmienky pre tento typ podnikania," avizoval minister Žiga. Novela by podľa jeho slov mohla byť hotová ešte v tomto roku.
Na Slovensku je v súčasnosti 43 takýchto centier, pričom minulý rok bolo v tejto oblasti zamestnaných viac ako 30 tisíc ľudí. „Za rok 2015 boli vynaložené v tejto oblasti mzdové náklady vo výške viac ako 530 miliónov eur. Štátny rozpočet cez daň z príjmu a odvody získal asi 300 miliónov eur. Tie čísla sú teda významné aj pre štátny rozpočet, aj pre rozpočet miest a obcí, aj pre samotných zamestnancov, ktorí pracujú v týchto centrách," vyčíslil šéf rezortu hospodárstva.

Akčný plán, ktorý je súčasťou koncepcie, reaguje na zistené prekážky CPS. Jeho cieľ je zabezpečiť dostatočné množstvo pracovnej sily cez vzdelávanie a odbornú prípravu a uľahčenie príchodu vysokokvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia. Ďalší cieľ je vytvoriť prostredie podporujúce rozvoj a rast CPS vytvorením ich zoznamu a zvyšovaním povedomia o nich. Vláda chce tiež podporiť nové investície v oblasti CPS skrz program zameraný na príchod investorov v tejto oblasti, ktorý bude zohľadňovať ich špecifiká. Na to by mal slúžiť aj zámer pripraviť novelu zákona o investičnej pomoci.

Centrá podnikových služieb sú pobočky zahraničných alebo slovenských firiem, ktoré vykonávajú vnútropodnikové služby pre svoje materské a sesterské spoločnosti alebo pre tretie strany. Patria medzi ne finančné služby a účtovníctvo, IT služby, služby zákazníkom, podpora ľudských zdrojov, predaj a spracovávanie zákaziek alebo nákup. Medzi hlavné sociálne a hospodárske prínosy centier patrí stabilizácia výroby zahraničných podnikov na Slovensku, zvyšovanie ich pridanej hodnoty a podpora nepriemyselnej ekonomiky. Taktiež majú pozitívne vplyvy na odbornú zamestnanosť v regiónoch a na kvalifikáciu mladých ľudí.

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky