Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

V Luxemburgu sa uskutočnilo rokovanie Rady ministrov pre energetiku

09.06.2015 11:11

V Luxemburgu sa uskutočnilo rokovanie Rady ministrov pre energetikuDňa 8. júna 2015 sa v Luxemburgu uskutočnilo rokovanie Rady ministrov pre energetiku. Vedúcim delegácie SR bol Miroslav Obert, štátny tajomník MH SR. Na rokovaní ministri pre energetiku prijali závery Rady týkajúce sa Energetickej únie a diskutovali o plánovaných opatreniach v oblasti energetickej bezpečnosti. Viaceré krajiny zdôraznili význam energetickej bezpečnosti v koncepte Energetickej únie.

Krajiny V4 a UK spoločne zdôraznili význam jadrovej energie pri dekarbonizácii sektora energetiky a potrebu zachovania možnosti využívania tohto zdroja v energetickom mixe krajín EÚ. V podmienkach SR bude jadrová energia zásadný význam aj v budúcich rokoch. M. Obert tiež vyzdvihol skutočnosť, že pre SR naďalej zostáva prioritou využívanie prepravnej trasy z plynu cez územie UA. Slovenskou republikou podporovaný projekt Eastring vnímame ako projekt pre posilnenie energetickej bezpečnosti prostredníctvom diverzifikácie dodávok zemného plynu do krajín strednej a juhovýchodnej Európy.

Diskusia sa tiež dotkla nového systému riadenia, ktorý má byť súčasťou energetickej únie. Jeho hlavným cieľom je zabezpečenie plnenia cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky do roku 2030. Zámerom EK je tiež zjednodušiť podávanie správ a nahradenie viac ako 200 správ jedným národným plánom pre oblasť energetiky a zmenu klímy. V rámci ďalšej diskusie EK od členských štátov očakáva návrhy na podobu a obsah národných plánov pre energetiku a zmeny klímy. Nový systém riadenia by mal byť predmetom diskusie Rady ministrov pre energetiku a Európskej rady v decembri tohto roka.

Na okraj Rady ministrov pre energetiku sa uskutočnila pracovná večera vedúcich delegácií z krajín V4. Cieľom stretnutia bola výmena názorov na jednotlivé body agendy Rady; zhodnotenie aktivít slovenského predsedníctva V4 v oblasti energetiky; zhodnotenie činnosti Fóra V4 pre integráciu trhov s plynom a predstavenie programu nasledujúceho českého predsedníctva V4. Účastníci ocenili výsledky slovenského predsedníctva V4 v oblasti energetiky, zhodli sa na prospešnosti energetickej spolupráce V4 a vyjadrili podporu nadchádzajúcemu českému predsedníctvu V4.


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky