Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

V Nitre sa začal 25. ročník celoštátnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017

27.04.2017 11:23

V Nitre sa začal 25. ročník celoštátnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex dnes štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz otvoril 25. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017. Podujatie pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica organizuje MH SR. Navštíviť ho možno spoločne s veľtrhom práce JobExpo 2017 a European Jobs Days 2017.

Hlavný cieľ výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému odborného vzdelávania a zvýšiť tak záujem žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o voľbe budúceho povolania. Mladý tvorca 2017 propaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých.
Uvedomujeme si,  že kvalitné odborné vzdelávanie je nevyhnutný predpoklad pre rozvoj a prosperitu podnikateľského prostredia, pre príchod nových investorov a udržanie si tých už etablovaných, pre zavádzanie inovácií, teda  pre dosiahnutie konkurencieschopnosti na slovenskom, európskom ale aj celosvetovom trhu,“ povedal pri otvorení výstavy štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz.
 
Cenu Ministerstva hospodárstva SR odovzdal štátny tajomník Vojtech Ferencz študentovi Michalovi Hlivovi zo strednej odbornej školy Vranov nad Topľou za víťazný návrh nového loga výstavy Mladý tvorca. Rovnakú cenu si prevzala aj SOŠ technická Zlaté Moravce za najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Ocenenie za 2. miesto získala SOŠ strojníckej Považská Bystrica a za 3. miesto Adriana Bellová, riaditeľka SOŠ polytechnická Dolný Kubín – Kňažia.    
 
Výstava Mladý tvorca je určená najmä žiakom 7. a 8. ročníka základných škôl a ich rodičom, ale zaujme aj stredoškolákov a širokú verejnosť. Na výstavnej ploche 5000 m2 sa prezentuje 109 SOŠ zo Slovenska, ktoré majú rôzne zastúpenie: technické, strojárske, elektrotechnické, dopravné, stavebné, drevárske, potravinárske, sklárske, poľnohospodárske, železničné, podnikateľské, obchodné akadémie, cestovný ruch, zdravotnícke, obchodu a služieb či hotelové, ale aj 9 SOŠ z Česka. Predstavujú sa aj školy, ktoré sú jediné svojho druhu na Slovensku, napr. SOŠ letecko-technická Trenčín,  alebo Súkromná stredná odborná škola Kežmarok, zameraná na štúdium Rómov. V pavilóne M3 sa prezentuje 13 SOŠ v spoločných expozíciách so zamestnávateľmi, ktoré už pracujú v systéme duálneho vzdelávania.
 
Aj tento ročník výstavy má atraktívny sprievodný program. Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR pripravili ukážky zásahov policajných, hasičských a vojenských zložiek, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizuje súťaž Tvorivý cukrár. Ministerstvá hospodárstva a dopravy, a výstavby SR zorganizovali odborné súťaže. Ministerstvo životného prostredia SR upútalo návštevníkov ekomeračom a kráčajúcim bagrom. Pozornosť sa tešil aj humanoidný robot a cvičné firmy.  Súčasťou výstavy boli aj  vystúpenia žiakov v rámci voľnočasových aktivít a prehliadka tradičných ľudových umeleckých remesiel v podaní 65 remeselníkov.
 
 
Odbor komunikácie MH SR

Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky