Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

V portugalskom Lisabone sa koná medzinárodná konferencia ICT 2015

22.10.2015 08:24

V portugalskom Lisabone sa koná medzinárodná konferencia ICT 2015 V portugalskom Lisabone sa v týchto dňoch (20.10 - 22.10) koná medzinárodná konferencia ICT 2015 zameraná na podporu inovácií, digitalizácie a startupov. Každoročne ju organizuje Európska komisia a tento rok na nej nechýbalo ani aktívne zastúpenie Ministerstva hospodárstva SR.

V hlavnom otváracom paneli konferencie spoločne s eurokomisárom pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť G. Oettingerom diskutoval minister hospodárstva Vazil Hudák prostredníctvom videohovoru o prepojení a lepšom fungovaní digitálnych trhov členských krajín Európskej únie. Minister Vazil Hudák: „Okrem aplikovania informačných technológií v priemysle sa digitalizácia služieb musí uplatňovať aj vo verejnom sektore.“ Na konferencii sa tiež zúčastnil štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec, ktorý za Slovenskú republiku, ako prvý členský štát, odovzdal eurokomisárovi Oettingerovi oficiálnu žiadosť o zapojenie sa do nového programu Európskej komisie, tzv. Podporného programu pre podnikanie a startupy.
Vytvorenie takéhoto programu iniciovalo na európskej úrovni práve Slovensko, a to ešte počas júnovej návštevy eurokomisára Oettingera v Bratislave. Štátny tajomník Chovanec v Lisabone vyzdvihol potrebu spolupráce členských krajín EÚ na podpore inovácií a podnikania a práve to má byť predmetom nového programu Európskej únie. Komisár Oettinger následne ocenil zanietenosť, energickosť a tvrdú prácu Slovenska pri príprave podporných programov pre startupy tak na národnej, regionálnej vyšehradskej ako aj európskej úrovni.

Na základe tohto programu bude môcť Slovenská republika ešte v priebehu tohto roka využiť služby expertov z iných členských štátov pri tvorbe a implementácii opatrení zameraných na podporu startupov a podnikania na Slovensku. Experti budú financovaní výlučne zo zdrojov Európskej komisie. Okrem toho umožní tento program organizovanie zasadnutí za účasti všetkých 28 členských krajín EÚ, na ktorých si budú tvorcovia inovačných politík vymieňať skúsenosti a vedomosti o úspešných prístupoch na podporu startupov, inovácií a podnikania.

Na konferencii vystúpil v panelovej diskusii aj riaditeľ Odboru pre inovácie a digitálnu ekonomiku MH SR Peter Balík, ktorý predstavil slovenskú stratégiu na podporu startupov a startupového ekosystému, ktorá obsahuje 18 opatrení prijatých Vládou SR v júni 2015. Tieto iniciatívy ministerstva poukazujú na fakt, že MH SR je aktívne nielen v podpore starupov na národnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ. Práve v spolupráci s ostatými krajinami vidíme najväčší potenciál zvyšovania konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu EÚ.
Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky