Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov zariadení na výrobu elektrickej energie

15.06.2017 14:36

Verejná konzultácia  k návrhu výkonových limitov zariadení na výrobu elektrickej energiePrevádzkovateľ prenosovej sústavy spoločnosť SEPS, a.s. a nominovaný organizátor trhu s elektrinou (NEMO) spoločnosť OKTE, a.s. vedú národné verejné konzultácie so zainteresovanými subjektmi k pripravovaným návrhom podmienok alebo metodík vyplývajúcich z nariadení Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy a usmernenia v elektroenergetike.

Právny základ pre sieťové predpisy a usmernenia v oblasti elektroenergetiky bol vytvorený tretím energetickým balíčkom. Tieto konzultácie trvajú najmenej jeden mesiac s výnimkami http://www.sepsas.sk/SietPredpisy.asp?kod=538.
Dňa 15.6.2017 spoločnosť SEPS, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky zahajuje, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.
Odkaz na verejnú konzultáciu:

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky