Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Verejná konzultácia k smernici č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

25.11.2015 13:04

Verejná konzultácia k smernici č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnostiEurópska komisia spustila verejnú konzultáciu k článkom 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 20 a 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Poskytnuté informácie budú využité na prípravu novely smernice, ktorej návrh sa pripravuje na druhý polrok 2016 a bude prerokovávaný počas slovenského predsedníctva. Vaše pripomienky a návrhy na zmenu smernice môžete zaslať na Ministerstvo hospodárstva SR do 15. januára 2016.

Pripomienky a návrhy na zmenu smernice môžete tiež zaslať priamo na Európsku komisiu do 29. januára 2016. Podrobnosti konzultácie a postup zasielania pripomienok na Európsku komisiu je uvedený na adrese https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-directive-201227eu-energy-efficiency.


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky