Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Vláda vymenovala generálneho komisára pre EXPO 2017

02.11.2016 13:44

Vláda vymenovala generálneho komisára pre EXPO 2017Generálnou komisárkou slovenskej expozície výstavy Expo 2017, ktoré bude od 10. júna do 10. septembra 2017 v Astane (Kazachstan), bude Patrícia Žáčiková. Na návrh ministerstva hospodárstva ju dnes do funkcie vymenovala vláda.

Základnou témou tohtoročnej výstavy je „Energia budúcnosti“ so subtémami: „Znižovanie CO2 emisií“, „Energeticko-efektívny obraz života“, „Energia pre všetko“. Medzi úlohy generálnej komisárky patrí napr. zabezpečenie včasného dokončenia a otvorenia slovenského pavilónu vrátane jeho plynulej prevádzky počas konania výstavy, príprava návrhu realizácie Národného dňa a sprievodných programov. Súčasťou prípravy sú aj rokovania s predstaviteľmi slovenských spoločností o ich priamej alebo nepriamej spoluúčasti na EXPO Astana 2017, ako aj rokovania s predstaviteľmi Zastupiteľského úradu SR v Astane, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovak Business Agency, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, vyšších územných celkov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zväzov a združení o ich participácii na príprave a realizácii sprievodných podujatí a stretnutiach na podnikateľskej úrovni.
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky