Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Vydanie Usmernenia č. 1 k Výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

28.04.2016 13:54

Vydanie Usmernenia č. 1 k Výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikovMinisterstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01).

Usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie termínu uzávierky 1. kola a objasnenie a spresnenie definícií, resp. postupov popisovaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy, nadobúda účinnosť dňa 28. 04. 2016.

Kompletné znenie výzvy vrátane príloh nájdete TU .


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky