Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Vyhlásenie súťaže Logo výstavy Mladý tvorca 2017

23.11.2016 12:37

Vyhlásenie súťaže Logo výstavy Mladý tvorca 2017Kreatívni a inovatívni študenti majú možnosť zapojiť sa do súťaže návrhov loga výstavy Mladý tvorca, ktorej 25. ročník sa bude konať v dňoch 26. - 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo š. p. Nitra. Návrhy môžu zasielať do 31.12.2016.

Cieľom výstavy je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, hlavne systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania, vytvoriť priestor pre nadviazanie, resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Podujatie poskytne rodičom a žiakom základných škôl väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, a má motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.

Všetky informácie nájdete na http://www.mhsr.sk/mlady-tvorca-2017/148413s a na http://www.economy.gov.sk/


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky