Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Výmena skúseností s Bulharskom pri podpore inovácií

14.12.2015 14:21

Výmena skúseností s Bulharskom pri podpore inováciíŠtátny tajomník Rastislav Chovanec sa 11. decembra zúčastnil na slávnostnom otvorení Sofia Tech Parku, ktorý sústredí na jednom mieste ľudí, technológie a kapitál na rozvoj IT sektora v Bulharsku. Na slávnosti sa zúčastnili aj prezidenti SR a Bulharska Andrej Kiska a Rosen Plevneliev. Pri tejto príležitosti sa konal ministerský panel, venovaný štátnym nástrojom na podporu inovácií.

Slovensko a Bulharsko majú podobné problémy vo vzťahu k výskumu a vývoju. Patrí medzi ne najmä nedostatok študentov IT a iných technických programov, odchod mladých ľudí do zahraničia, ako aj priepasť medzi univerzitami a biznisom.

„Nemali by sme zabúdať na to, že téma inovácií je oveľa širšia, ako len startupy,“ uviedol štátny tajomník Chovanec, „potrebujeme samozrejme mladé perspektívne firmy a vytvárame nástroje na ich podporu, či už zo štátneho rozpočtu alebo cez eurofondy. Ak si však už etabolvané spoločnosti chcú udržať svoju konkurenčnú výhodu, musia aj tie neustále hľadať inovatívne riešenia.“

So zástupkyňou ministra hospodárstva Bulharskej republiky Danielou Vezievou diskutovali o úlohe štátu pri financovaní inovácií a o konkrétnych programoch, ktoré krajiny zavádzajú. Rastislav Chovanec vyzdvihol úlohu Ministerstva hospodárstva SR pri získavaní počiatočného kapitálu pre startupy prostredníctvom inovačných vouchrov, podpory biznis anjelov a založenia Slovak Investment Holdingu.

„Na druhej strane etablované spoločnosti môžu potrebovať pomoc pri rýchlom a efektívnom testovaní svojich inovatívnych nápadov na trhu, na čo im tiež musíme vytvoriť vhodné podmienky, keďže tieto firmy tvoria základ slovenskej ekonomiky,“ dodal štátny tajomník.

V diskusii vystúpili aj námestník ministra školstva a vedy profesor Nikolaj Denkov a Andrea Uhrinová z Ministerstva školstva SR, ktorí diskutovali najmä o podpore vzdelávania. Popri paneli sa konala takisto podnikateľská konferencia, kde slovenskí podnikatelia a startupisti dostali príležitosť odprezentovať svoje projekty bulharským partnerom.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky