Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Významný úspech SR v oblasti hodnotenia chemických látok

17.06.2015 10:27

Významný úspech SR v oblasti hodnotenia chemických látok Centrum pre chemické látky a prípravky, ktoré ja samostatným odborom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, predložilo návrh rozhodnutia k hodnoteniu chemickej látky, ktorý 9. júna 2015 schválil Výbor členských štátov Európskej chemickej agentúry na svojom 42. zasadnutí. Ide o historický úspech Slovenskej republiky s celoeurópskym významom.

Hodnotenie chemických látok je kľúčovým procesom zabezpečenia vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia v rámci európskej stratégie v oblasti obchodu s chemikáliami.

Náročný proces hodnotenia začal už v roku 2012 a v júni tohto roku pracovníci Centra pre chemické látky a prípravky návrh na pôde Európskej chemickej agentúry v Helsinkách obhájili za prítomnosti predstaviteľov Európskej komisie pred 28 členskými štátmi EÚ.

Ďalšie informácie: http://echa.europa.eu/

 

 

 


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky