Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

27.01.2015 15:05

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucheramiMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. Vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied a výskumno-vývojové organizácie môžu predkladať žiadosti na adresu Ministerstva hospodárstva SR, odbor MSP a inovácií do 12. februára 2015.

Vzhľadom na to, že dochádza k vytvoreniu novej databázy s bližšou špecifikáciou riešiteľov, je potrebné, aby organizácie zaradené do databázy v roku 2013 a 2014 zaslali novú žiadosť.

Bližšie informácie na linke:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-zaradenie-do-databazy-riesitelov--inovacnych-projektov-hradenych-inovacnymi-voucherami-/144534s


Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky