Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup Sharks

16.03.2015 09:36

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia iniciatívy Startup SharksPrvá výzva v rámci Startup Pool otvorená! Poď s nami na medzinárodné startupové podujatia

Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí

Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Do čoho sa môžeš zapojiť?
  • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit)
  • za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak
  • jeden startup/žiadateľ sa môže prihlásiť maximálne na dve podujatia v priebehu jedného roka
  • pre každé podujatie je potrebné osobitné zaslanie žiadosti

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

  1. Vyplnená a e-mailom zaslaná žiadosť na adresu pohlova@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
  2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.
  3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Podrobné informácie a online prihláška: http://www.sbagency.sk/vyzva-na-prihlasovanie-na-medzinarodne-startup-podujatia-iniciativy-startup-sharks#.VQaP4blARR1


Zdroj: SBA/MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky