Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Zákon o podpore malého a stredného podnikania ide do 2. čítania

08.09.2016 12:46

Zákon o podpore malého a stredného podnikania ide do 2. čítaniaZákon o podpore malého a stredného podnikania (MSP) posunuli poslanci NR SR do druhého čítania. Návrh z dielne Ministerstva hospodárstva SR vôbec prvýkrát na Slovensku definuje oblasti a formy, v ktorých môžu malí a strední podnikatelia žiadať o podporu.

Zároveň umožňuje uplatnenie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP, konkrétne v tzv. Small Business Act, čiže v Zákone o malých a stredných podnikoch, či v dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020.
Ambícia právnej úpravy je snaha presadzovať princíp "Najskôr myslieť v malom" (Think small first) v slovenskom právnom prostredí. Návrh zákona tiež prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP, tzv. SME Test, koučovanie a mentoring a podobne.
SITA, Odbor komunikácie MH SR

Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky