Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Zasadnutie programu INTERACT na Slovensku

02.06.2017 17:11

Zasadnutie programu INTERACT na SlovenskuV dňoch 17. a 18. mája 2017 Slovenská republika prvýkrát hostila predstaviteľov monitorovacieho výboru programu INTERACT III. V programovom období 2014 – 2020 zastáva funkciu riadiaceho orgánu programu, do ktorého je zapojených 30 európskych štátov, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Zasadnutie pripravili v nadväznosti na systém postupne rotujúceho predsedníctva v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR ako Národným kontaktným bodom.

V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca privítal hostí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a predseda samosprávneho kraja Pavol Frešo. Predmetom rokovaní boli témy vývoja programu spolupráce, finančnej implementácie, auditu pripravenosti a prípravy výročnej implementačnej správy programu za rok 2016. Zástupcovia riadiaceho orgánu deklarovali za cieľ aj do budúcnosti poskytovať vysokú kvalitu služieb všetkým partnerom zapojeným do implementácie programu. Účastníci zasadnutia mali príležitosť navštíviť aj okolie Bratislavy a zoznámiť sa s pripravovanými, ale aj úspešne ukončenými projektmi financovanými zo zdrojov Európskej únie.

Program INTERACT III poskytuje programom v rámci cieľa Európska územná spolupráca odborné poradenstvo (vo forme školení, seminárov, publikovania príručiek, štúdií a pod.) s cieľom zvyšovania kvality riadenia týchto programov, propagácie ich výsledkov a zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce. Dobré príklady z praxe predstavili pozitívny synergický efekt využitia rôznych zdrojov financovania pre rozvoj regiónu.


Fotogalérie:
Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky