Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Zasadnutie Rady vlády na podporu exportu a investícií

22.04.2015 10:38

Zasadnutie Rady vlády na podporu exportu a investícií Druhé tohtoročné rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií bude v stredu 29. apríla 2015 o 14,00 hod. na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Hlavným zámerom je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR a jednotnej prezentácie SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.

Ťažiskovými bodmi rokovania budú výsledky prieskumu o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov a stav možnosti spolupráce s Čínskou ľudovou republikou. V programe je aj správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2014 spolu so zameraním ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov v roku 2015 a vyhodnotením podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, a tiež s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v SR. Pripravená je aj informácia o výsledkoch nezávislého auditu výdavkov rozpočtu verejnej správy na výskum a inovácie v rámci Slovenskej republiky spolu s návrhom metodiky vykazovania výdavkov na výskum a inovácie v ďalších rozpočtových obdobiach. Ďalej bude podaná informácia o priebehu a výsledkoch 8. zasadnutia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou. Posledným bodom rokovania bude analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu SR za rok 2014.

Na zasadnutí má možnosť zúčastniť sa aj verejnosť. Podmienkou je registrácia na emailovej adrese rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. tlac@mzv.sk (novinári) do 28. 4. 2015 do 12,00 hod..


Zdroj: Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky