Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Záujem o posilňovanie slovensko-rumunskej hospodárskej spolupráce

19.11.2015 09:20

Záujem o posilňovanie slovensko-rumunskej hospodárskej spolupráce V Bratislave sa 18. 11. 2015 konalo pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Rumunska Klausa Wernera Iohannisa v SR Slovensko-rumunské podnikateľské fórum. Pripravilo ho Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SARIO a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 18 rumunských a 25 slovenských spoločností z oblasti energetiky, ICT, riečnej a morskej dopravy, infraštruktúry, automobilového priemyslu, elektrotechnického priemyslu a metalurgie.

Podujatie oficiálne otvorili prezidenti SR a Rumunska Andrej Kiska a Klaus Werner Iohannis za prítomnosti štátneho tajomníka Minnisterstva hospodárstva SR M. Oberta, veľvyslanca SR v Rumunsku J. Gábora, chargé d´affaires Veľvyslanectva Rumunska v SR Steluty Arhire a honorárnych konzulov obidvoch krajín.
Rumunsko zostáva pre Slovensko dôležitým obchodným partnerom. Obchodná výmena od roku 2007 nepretržite rastie vrátane aktívneho salda v prospech SR. Podľa ostatného vývoja zahraničného obchodu s Rumunskom obchodná výmena v roku 2015 opätovne presiahne 2 mld. EUR. Rumunsko je pre SR desiatou najvýznamnejšou exportnou destináciou z členských krajín EÚ (po DE, CZ, PL, HU, AT, FR, IT, UK, NL).

 

 


Fotogalérie:
Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky