Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Zavedenie dovoznej prirážky na dovoz tovarov na Ukrajinu

04.03.2015 17:02

Zavedenie dovoznej prirážky na dovoz tovarov na UkrajinuDňa 28. decembra 2014 prijal Kabinet ministrov Ukrajiny nariadenie č. 73-VIII o opatreniach pre stabilizáciu platobnej bilancie Ukrajiny v súlade s čl. XII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994. Uvedeným nariadením sa dočasne na 12 mesiacov zavádza dovozná prirážka v nasledujúcej výške:
- 10 % na komodity zaradené v kapitolách 1 – 24 colného sadzobníka,
- 5 % na komodity zaradené v kapitolách 25 – 97 colného sadzobníka,
- 10% na komodity, ktoré podliehajú dovoznému clu v súlade s článkom 374 colného sadzobníka (pozn. podmienky dovozu tovaru občanmi alebo súkromnými osobami na územie Ukrajiny).

Dovozná prirážka sa nebude uplatňovať na vybrané komodity strategického významu ako ropa, plyn, elektrická energia, uhlie, benzín, nafta, niektoré lekárske zariadenia a zdravotnícke prístroje, ktoré sú definované v článku 5 vyššie uvedeného nariadenia.

Začatie uplatňovania dovoznej prirážky bolo podmienené ukončením konzultácií s medzinárodnými finančnými inštitúcia. Dňa 25. februára 2015 bolo oficiálne uverejnené nariadenie Kabinetu ministrov Ukrajiny č. 119 zo dňa 16. februára 2015 o ukončení konzultácií s medzinárodnými finančnými organizáciami. Týmto dňom sa začala dovozná prirážka uplatňovať.

  Zavedenie dovoznej prirážky na Ukrajine - notifikácia WTO (PDF)

 


Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky