Textová verzia
Utorok 30. máj 2017

Zlepšenie Slovenska v rebríčku Doing Business

28.10.2015 12:50

Zlepšenie Slovenska v rebríčku Doing BusinessSpomedzi 186 krajín, ktoré hodnotila Svetová banka v aktuálnom rebríčku Doing business, obsadilo Slovensko 29. miesto. V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali zlepšenie o 8 miest, a to najmä vďaka reformám v oblasti zakladania podnikov a platenia daní.

Tento úspech vyplýva aj zo zmeny používanej metodológie, ktorá sa rozšírila o nové hodnotené časti, zreálnila svoje parametre, a tak lepšie reflektuje skutočný stav podnikateľského prostredia na Slovensku. Ide najmä o nové ukazovatele kvality kontroly stavieb, v ktorom sme získali 11 z 15 bodov; spoľahlivosti elektrickej prípojky s počtom bodov 8 z 8; kvality administratívy, kde nám bolo udelených 26,5 bodu z 30; kvality súdnych procesov, v ktorom Slovensko dosiahlo 12 bodov z 18, a tiež o úplnú zmenu hodnotenia v oblasti zahraničného obchodu.

 

Podľa zverejneného rebríčka Slovenská republika predbehla českých aj maďarských susedov, za Poľskom zaostáva o 4 priečky. Lídrom v oblasti kvality podnikateľského prostredia je Singapur, za ním nasleduje Nový Zéland a Dánsko.


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky