Textová verzia
Utorok 27. jún 2017

Zoznam žiadostí na colné suspenzie a colné kvóty od 01. 07. 2016

15.10.2015 11:22

Zoznam žiadostí na colné suspenzie a colné kvóty od 01. 07. 2016V zmysle oznámenia Európskej komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2011/C 363/02) a platnej legislatívy Európskej komisie zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR zoznam žiadostí členských krajín EÚ o zavedenie colných suspenzií a colných kvót na dovoz vybraných tovarov z tretích krajín od 01. 07. 2016.

V prípade, že dovážate alebo sa v období od 01. 07. 2016 chystáte dovážať niektoré z produktov uvedených v priloženom zozname, je možné takúto žiadosť na otvorenie colnej suspenzie alebo kvóty podporiť.

Výhrady voči priloženým žiadostiam, ako aj už platným colným suspenziám a colným kvótam iných členských krajín je možné vzniesť v prípade, ak existuje výroba týchto produktov v SR alebo v inej členskej krajine EÚ. Výhrady sa podávajú v zmysle postupu, ktorý je vysvetlený v horeuvedenom oznámení Európskej komisie. Konkrétne ide o vyplnenie Prílohy IV horeuvedeného oznámenia (uviesť firmu, jej adresu a kontaktnú osobu, v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku), ktoré sa zasiela elektronicky na e-mailovú adresu merenyi@mhsr.sk a Branislav.Jesensky@mhsr.sk alebo písomne na adresu MH SR, odbor obchodnej politiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.

Prípadnú podporu alebo výhradu voči zavedeniu niektorej z predložených žiadostí je potrebné doručiť na Ministerstvo hospodárstva SR v termíne do 04. novembra 2015

Zoznam produktov nájdete:   TU (PDF)

 


Zdroj: MHSR Späť »
Správy podľa zadaných kritéri:
Začiatok stránky