Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017

Kontakty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Ústredňa: 02/4854 1111


Telefónny zoznam zamestnancov je zverejnený nižšie.

Podateľňa MH SR
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 08.30 – 11.30 h.
                                                    12.00 - 15.00 h.

Fax: 02/4333 7827

Registračné miesto pre licencie
Telefón: 02/4854 2167

 

Vedenie ministerstva

Minister

Kontakt:

Ing. Peter Žiga, PhD.

minister hospodárstva SR

 

 

02/4854 7003

02/4854 7002

Fax: 02/4342 3949

* minister@mhsr.sk

 

*dominika.aranyosiova@mhsr.sk

alena.hlatka@mhsr.sk

Štátny tajomník I.

Kontakt:

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

02/4854 7005

02/4854 7105

* dana.strnadova@mhsr.sk

02/4854 7205

 * zuzana.ternenyova@mhsr.sk 

02/4854 7505

zuzana.kapustova@mhsr.sk 

Fax: 02/4854 3155

Štátny tajomník II.

Kontakt:

Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

02/4854 7004

* statny.tajomnik@mhsr.sk

02/4854 7104

nikola.csanova@mhsr.sk

 

02/4854 7204

* katarina.spitova@mhsr.sk

Fax: 02/4333 6489

Generálny tajomník služobného úradu

Kontakt:

JUDr. Ing. Viktor Lehotzký

02/4854 7106

* eva.beberova@mhsr.sk

02/4854 7206

* michaela.avramova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3315

Organizačné útvary ministerstva

Úsek ministra

Kancelária ministra

Kontakt:

Vladimír Rak,
riaditeľ kancelárie ministra

02/4854 7009

* vladimir.rak@mhsr.sk 

02/4854 7112

* helena.stasova@mhsr.sk

02/4854 7212

janka.bakkaiova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3949

Odbor komunikácie

Kontakt:

Mgr. Maroš Stano

riaditeľ odboru, hovorca

 

02/4854 7012

Mobil: 0907 741 283

fax: 02/4333 6482

* tlacove@mhsr.sk

Mgr. Michal Dzurjanin

02/4854 7222

* michal.dzurjanin@mhsr.sk

Mgr. Alica Lovičová

02/4854 7028

* alica.lovicova@mhsr.sk

Mgr. Zuzana Bobulová

02/4854 1408

* zuzana.bobulova@mhsr.sk

Ing. Juraj Rybanský

02/4854 1405

* juraj.rybansky@mhsr.sk 

 

(zákon o slobode informácií)

 * info@mhsr.sk

Oddelenie protokolu
Kontakt:

Ing. Mgr. Katarína Klapáková, PhD.

vedúca oddelenia

02/4854 1406 * katarina.klapakova@mhsr.sk
Ing. Róbert Matzenauer 02/4854 7011 * robert.matzenauer@mhsr.sk
Mgr. Rudolf Ronec 02/4854 7035 * rudolf.ronec@mhsr.sk

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

Kontakt:

Ing. Aurel Ugor
riaditeľ odboru

02/4854 1018

* aurel.ugor@mhsr.sk

02/4854 1019

* imoravcikova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3920

Odbor kontroly a auditu

Kontakt:

Ing. Nándor Kanovszký
riaditeľ odboru

02/4854 7022

* nandor.kanovszky@mhsr.sk

02/4854 7122

* alena.hudikova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3916

Odbor výkonu obchodných opatrení

Kontakt:

Mgr. Silvia Horváthová

riaditeľka odboru

02/4854 2175

* silvia.horvathova@mhsr.sk

Fax: 02/4342 3915 * secretOROCT@mhsr.sk

 

 

Odbor akcionárskych práv

 

Kontakt:

 

JUDr. Peter Hajduček

riaditeľ odboru

02/4854 7141

* jana.zacharova@mhsr.sk

 

 

 

Úsek vedúceho služobného úradu

Osobný úrad

Kontakt:

Mgr. Peter Tóth

riaditeľ

02/4854 7116

* jana.bizonova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Odbor informatiky

 

Kontakt:

 

RNDr. Peter Szakács

riaditeľ odboru

02/4854 7139

* vlasta.brunova@mhsr.sk

 

 

Odbor hospodárskej správy

Kontakt:

Mgr. Michaela Vozárová, MBA

riaditeľka odboru

02/4854 1092 *alena.podolanova@mhsr.sk

Odbor verejného obstarávania

Kontakt:

PhDr. Vladimír Tománek,

vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru

02/4854 1124

* janka.ceckova@mhsr.sk
Odbor právnych služieb
Kontakt:

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

riaditeľ odboru

02/4854 1813

Fax: 02/4854 3399

* danka.takacsova@mhsr.sk

Sekcia rozpočtu a financovania

 

Kontakt:

 

Ing. Peter Bagin

generálny riaditeľ

02/4854 7118

* jarmila.mikulova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3128

 

 

 

Odbor rozpočtu a platobnej jednotky

 

Kontakt:

 

Ing. Marcela Smrigová

riaditeľka odboru

 02/4854 7107

 * darina.drozdova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 5002

 

Odbor financovania ministerstva

 

Kontakt:

 

Ing. Marta Bagínová

riaditeľ odboru

02/4854 7138

* erika.lanczova@mhsr.sk

 Fax: 02/4854 3141

 

 

 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

 

Kontakt:

 

Ing. Martin Húska

generálny riaditeľ

02/4854 7121

* monika.nemcekova@mhsr.sk

02/4854 7221

 

 

 

 

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Kontakt:

 Ing. Alexandra Velická, PhD.

riaditeľka odboru

02/4854 7155

Fax: 02/4854 3579

* jana.mitasova@mhsr.sk 

Odbor posudzovania projektov

Ing. Branislav Kopál

riaditeľ odboru

02/4854 5058

02/4854 7121

02/4854 7221

* simona.jurgova@mhsr.sk

Odbor  implementácie projektov

Kontakt:

Ing. Katarína Kellenbergerová

riaditeľka odboru

02/4854 2513

02/4854 2512

katarina.kellenbergerova@mhsr.sk

* alena.hustova@mhsr.sk

Odbor technickej pomoci a národných projektov

 

Kontakt:

 

Ing. Monika Kriglerová

riaditeľka odboru

02/4854 3204

monika.kriglerova@mhsr.sk

 

 vyzvy@mhsr.sk

 

 

Odbor nezrovnalostí a právnej podpory

 

Kontakt:

 

JUDr. Marek Maga

riaditeľ odboru

 02/4854 7959

 marek.maga@mhsr.sk

 

 Úsek štátneho tajomníka I.

 

 

Sekcia energetiky

 

Kontakt:

 

Ing. Ján Petrovič, PhD.

generálny riaditeľ

02/4854 7124

olga.demovicova@mhsr.sk

02/4854 7224

 

Fax: 02/4854 3305

 

 

 

 

Odbor energetickej a surovinovej politiky

Kontakt:

Ing. Miroslav Jarábek

riaditeľ odboru

02/4854 7143

* zuzana.weisova@mhsr.sk

 

 

Odbor medzinárodných vzťahov v energetike

Kontakt:

 

Ing. Alena Žáková
riaditeľka odboru

02/4854 7144

* Marta.Takacsova@mhsr.sk 

Odbor palív a energetiky

 

Kontakt:

Ing. Ľubomír Kuchta

riaditeľ odboru

02/4854 1931

Magdalena.Slamkova@mhsr.sk 

 

Centrum pre hospodárske otázky
Kontakt:
Ing. Martin Darmo, PhD.

riaditeľ

02/4854 1539

* maria.szaboova@mhsr.sk

Sekcia stratégie

 

Kontakt:

 

Ing. Dušan Jurík

generálny riaditeľ

02/4854 7129

daniela.steinerova@mhsr.sk  

 

 

Odbor priemyselného rozvoja

 

Kontakt:

 

 Ing. Andrea Farkašová

riaditeľka odboru

02/4854 5815

* marta.duchonova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Odbor investícií

 

Kontakt:

 

Ing. Boris Škoda

riaditeľ odboru

02/4854 1606

* lucia.hrstkova@mhsr.sk  

 

 

 

Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

 

Kontakt:

 

Mgr. Radovan Urban Kocák, PhD., MPH

riaditeľ odboru

02/4854 2518

* vlasta.slivova@mhsr.sk

 

 

 Úsek štátneho tajomníka II.

 

 

Odbor ochrany spotrebiteľa

 

Kontakt:

 

Mgr. Ivana Kopčanová

riaditeľka odboru

02/4854 2515

* ivana.kopcanova@mhsr.sk

 

* stanislava.krajcova@mhsr.sk

Európske spotrebiteľské centrum

 

Kontakt:

 

Mgr. Dženšída Veliová

riaditeľka ESC

02/4854 2520

* dzensida.veliova@mhsr.sk

 

 

Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií

 

Kontakt:

 

Ing. Mgr. Miriam Letašiová

generálna riaditeľka

02/4854 7142

* alzbeta.lipovska@mhsr.sk

 

 

Odbor inovácií a aplikovaného výskumu

 

Kontakt:

 

Mgr. Martin Svoboda

riaditeľ odboru

02/4854 1803

* martin.svoboda@mhsr.sk

 

 

Odbor podnikateľského prostredia

Kontakt:

Mgr. Iveta Šimončičová

riaditeľka odboru

02/4854

Fax: 02/4854 3502

* iveta.simoncicova@mhsr.sk

 

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

 

Kontakt:

 

JUDr. Ivan Lančarič

generálny riaditeľ

02/4854 7123

02/48547223

* emilia.bachrata@mhsr.sk

Fax: 02/4854 3421

 

 

 

 

Odbor zahraničnoobchodnej politiky

 

Kontakt:

 

JUDr. Stanislav Kubinec

riaditeľ odboru

02/4854 7110

* ivana.moravcikova@mhsr.sk

 

 

Odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu

 

Kontakt:

 

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

európske záležitosti

02/4854 2422

* andrea.krajcikova@mhsr.sk

 

 

Ing. Richard Paule

vnútorný trh

02/4854 2405 * richard.paule@mhsr.sk

 

 

 

Centrum pre chemické látky a prípravky

 

Kontakt:

 

RNDr. Ján Čepček, PhD.

02/4854 4511

* alena.markechova@mhsr.sk

Fax: 02/4854 4555

 

 

 

 

Národný jadrový fond

 

Kontakt:

 

Ing. Peter Neštický

02/4854 3434

02/4854 3431

Fax: 02/4854 3430

* ambrova@njf.sk

 

 

 

   

Kontakty na Stále misie v zahraničí (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Začiatok stránky