EXPO 2017 Astana

V lete tohto roku sa zrak sveta upriami na strednú Áziu, kedy bude počas troch mesiacov Kazašské hlavné mesto Astana hostiť medzinárodnú výstavu EXPO 2017, na ktorej sa bude prezentovať viac ako 120 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií.

Klimatické zmeny volajú po efektívnejších energetických zdrojoch a inováciách. Preto je hlavným cieľom podujatia demonštrácia úspechov v oblasti zelenej energie v rámci celého sveta ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

Nosnou témou výstavy EXPO 2017 Astana je „Energia budúcnosti“ („Future Energy“) s podtémami: „Znižovanie CO2 emisií“ („Reducing CO2 Emssions“), „Energeticko-efektívny obraz života“ („Living Energy Efficiency“ a „Energia pre všetko“ („Energy for All“).

Výstava sa bude konať od 10. júna do 10. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch výstaviska.

Oficiálna stránka EXPO 2017 Astana: https://expo2017astana.com/en/

 

Svetový kongres inžinierov a vedcov v Astane

27.02.2017

V rámci výstavy EXPO 2017 v Astane sa ako sprievodné podujatie uskutoční aj Svetový kongres inžinierov a vedcov WSEC 2017 - Всемирный конгресс инженеров и ученых WSEC 2017.

Kongres sa bude konať v dňoch 19. - 20.06.2017 v Astane a jeho témou je: „Energia budúcnosti: inovačné scenáre a metódy ich realizácie“.

Uvedené podujatie je zaujímavou platformou k výmene skúseností v sfére spojenej so zameraním EXPO 2017, a tiež k diskusii o tendenciách smerovania súčasnej svetovej energetiky.

Súčasne je kongres priestorom na ustanovenie nových vedecko-výskumných vzťahov a partnerstiev.

Podrobnosti o Svetovom kongrese inžinierov a vedcov v Astane, kontakty na organizátorov, on-line registráciu a množstvo zaujímavostí z energetického sektoru Kazachstanu sú na http://wsec.kz/.

 

VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja 

V dňoch 11.-14.07.2017 sa, v rámci výstavy EXPO 2017, ktorej motívom je „energia budúcnosti“, bude konať VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja.

Samotné fórum je súčasťou prvej ministerskej konferencie „Zaistenie stabilného rozvoja energetiky“.

Jedným z hlavných rečníkov na podujatí bude aj podpredseda EK M. Šefčovič.

Fórum je pripravované vládou Kazachstanu v spolupráci regionálnymi komisiami OSN (ECE, ESCAP, ESCWA, ECA, ECLAC....), špecializovanými organizáciami OSN (UNIDO, UNDP...) a ďalšími partnermi (IEA, IRENA, Energy Charter...) 

V prípade záujmu o účasť na podujatí, resp. o podrobnejšie informácie o fóre, navštívte: www.energyministerial.kz

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk