Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov

 

Dňa 26.3. 2015 bol na Porade vedenia MH SR prijatý dokument s názvom "Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov". Tento materiál obsahuje celkovo 66 opatrení s predpokladanou finančnou úsporou viac ako 55 miliónov eur. Opatrenia sa týkajú 7 ministerstiev a 3 úradov štátnej správy.

Aktualizované ku dňu: 5. 6. 2015 

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov (PDF)

Odpočet opatrení UV 153_2013 2_1_2014 (PDF)

 

   Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšenie

Prehľad opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia vyplývajúcich z materiálu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšenie bol vzatý na vedomie vládou SR dňa 11. januára 2017. 

Aktualizované ku dňu: 20. 2. 2017


Začiatok stránky