Textová verzia
Utorok 28. marec 2017

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 7.1 - december 2015

Rozhodnutie Komisie č. CCI 2007SK161PO006 z 15. 12. 2015 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ pomoci Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Konvergencia v regiónoch Slovenska s výnimkou Bratislavského regiónu

ARCHÍV:

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 6.0 - jún 2014

Rozhodnutie Komisie č. CCI 2007SK161PO006 z 29. 10. 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný
program „ Konkurencieschopnosť a hospodársky rast “ Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa konvergencie v regiónoch Slovenska okrem
Bratislavy  

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 5.0 - január 2014

Rozhodnutie Komisie č. CCI 2007SK161PO006 z 26. 5. 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný program "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast" Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa konvergencie v regiónoch Slovenska okrem Bratislavy

KORIGENDUM k rozhodnutiu Komisie C(2013) 6848, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa konvergencie v regiónoch Slovenska okrem Bratislavy 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 4.0 - jún 2013

Rozhodnutie Komisie č. C(2013) 6848 z 18. 10. 2013 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007) 5940, ktorým sa prijíma operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast “ pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa konvergencie v regiónoch Slovenska okrem Bratislavy

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 3.1 - marec 2013 

Rozhodnutie Komisie č. C(2012)7070 zo dňa 4. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje Operačný program "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast" Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Konvergencie v regiónoch Slovenska okrem Bratislavy

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 3.0 - október 2012

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2.1 - marec 2011

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2.0 - september 2010

Rozhodnutie Euróspkej komisie zo dňa 15. 09. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)5940, ktorým sa prijíma Operačný program pre pomoc Spoločenstva pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci konvergenčného cieľa v regiónoch na Slovensku s výnimkou Bratislavského regiónu

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 1.0 - november 2007  

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - anglická verzia - Preklad nemožno považovať za oficiálny dokument. Jedinou oficiálnou verziou dokumentu je jeho verzia v slovenskom jazyku!

 


Začiatok stránky