Textová verzia
Sobota 24. jún 2017

Opis - Operačný program informatizácia spoločnosti

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Tvoríme vedomostnú spoločnosť.

Národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR

Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR 

ZoNFP - Opis projektu

ZoNFP - Rozpočet 

ZoNFP - elektronická verzia

ZoNFP - Technická dokumentácia

 


Začiatok stránky