Prebiehajúce konzultácie a predbežné informácie

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

Termín zverejnenia PI:    do 24.5.2018

Kontakt:        marta.kovacsova@employment.gov.sk;tamara.pacekova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/92

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu

Termín zverejnenia PI:    do 24.5.2018

Kontakt:        marta.kovacsova@employment.gov.sk;tamara.pacekova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/93

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

Termín zverejnenia PI:    do 24.5.2018

Kontakt:        marta.kovacsova@employment.gov.sk;tamara.pacekova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/91

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Termín zverejnenia PI:    do 24.5.2018

Kontakt:        romana.cervienkova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/90

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Materiál:     Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na poskytovanie informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Termín zverejnenia PI:    do 2.5.2018

Kontakt:        libusa.prazenkova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/88

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo zdravotníctva SR

Materiál:     Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín zverejnenia PI:    do 3.5.2018

Kontakt:        robert.ochaba@uvzsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/89

------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladateľ:        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Materiál:     Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na poskytovanie informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Termín zverejnenia PI:    do 2.5.2018

Kontakt:        libusa.prazenkova@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/88

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk