Textová verzia
Piatok 23. jún 2017

 

Poskytovanie energetickej služby

 

 

 

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvoril základný systém na podporu rozvoja trhu s energetickými službami v podmienkach Slovenska.

 

Podrobnosti týkajúce sa poskytovania podpornej služby sú ustanovené   vyhláškou MH SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby (PDF)

 

 

Poskytovanie podpornej energetickej služby

 

 

Postup pri plnení oznamovacej povinnosti o poskytovaní podpornej energetickej služby

(126 kB) (PDF)

 

 

Zoznam poskytovateľov podpornej energetickej služby (PDF)

 

 

 

Poskytovanie garantovanej energetickej služby

 

 

 

Postup pri plnení oznamovacej povinnosti o poskytovaní garantovanej energetickej služby (PDF)

 

 

Zoznam poskytovateľov garantovanej energetickej služby (PDF)

 

 

 

 

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa § 19 zákona č. 321/2014 Z.z. 

 

  Zoznam držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby (PDF)

 


Začiatok stránky