22. 06. 2017

Panelová diskusia s ekonomickými diplomatmi

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa dnes stretlo vyše 60 ekonomických diplomatov. Rezort hospodárstva zastupovala generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia Miriam Letašiová.

"Z pohľadu Ministerstva hospodárstva SR je kľúčovou úlohou dôraz na inovácie ako jeden z hlavných nástrojov zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov predovšetkým z radu malých a stredných podnikov, čomu prispôsobujeme aj aktuálne a pripravované podporné nástroje z Operačného programu Výskum a inovácie ako aj zo štátneho rozpočtu," informovala v panelovej diskusii M. Letašiová. Podľa nej v pripravovanom Akčnom pláne Inteligentného priemyslu budú zahrnuté návrhy opatrení týkajúce sa najdôležitejších oblastí priemyslu 4.0 – výskum a inovácie, trh práce a nastavenie vzdelávacieho systému. Spomenula, že tému Smart City vnímame ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky. Každé mesto a región je jedinečné, má svoje potreby a špecifiká. Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti pripravuje dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, ktorý predstaví v priebehu letných mesiacov. Zároveň pripravuje podpornú schému pre podnikateľské subjekty ponúkajúce inovatívne riešenia a nepriamym recipientom sú mestá.

Miriam Letašiová tiež vyzdvihla úspešnú spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj so zastupiteľskými úradmi s ohľadom na šírenie informácií o príkladoch dobrej praxe a upriamenie pozornosti na realizované projekty v zahraničí, ktoré môžu pomôcť aj slovenským mestám a podnikateľským subjektom v spolupráci s akademickou obcou.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk