22. 06. 2017

SIEA bude predsedať medzinárodnej organizácii TAFTIE

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) predstavili 15. júna na stretnutí predstaviteľov inovačných a technologických agentúr v rámci medzinárodnej organizácie TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) ako predsedajúcu organizáciu na rok 2021.

 

SIEA zastupuje Slovenskú republiku v TAFTIE od roku 2014. Európska asociácia, ktorá združuje národné inovačné a technologické agentúry 28 európskych krajín, je poradným orgánom Európskej komisie. Jej členovia významne prispievajú k posilneniu výkonnosti európskej ekonomiky prostredníctvom implementácie výskumných a vývojových programov a projektov. Na rok 2017 je predsedajúcou organizáciou Technologická agentúra Českej republiky. Nasledujúci rok bude predsedať TAFTIE Agentúra pre vedu, inovácie a technológie z Litvy.

 

„Ak chceme udržať tempo a rast inovácií na Slovensku, je nevyhnutné intenzívnejšie sa zapájať do medzinárodných aktivít na podporu inovácií, osobitne aktivít a projektov Európskej únie,“ povedala Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA po potvrdení možnosti predsedať TAFTIE.

 

Na zasadnutí predsedníctva TAFTIE bola prezentovaná vízia komisára pre vedu, výskum a inovácie Carlosa Moedasa o úlohách nového orgánu Európskej komisie - Európskej inovačnej rady (EIC). Rada má slúžiť najmä na podporu inovácií v malých a stredných podnikoch a zintenzívnenie plnenia cieľov programu Horizon 2020. Táto inštitúcia bude úzko spolupracovať s národnými inovačnými a technologickými agentúrami.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk