Textová verzia
Nedeľa 25. jún 2017

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sa zverejňujú na stránke Portál právnych predpisov.

Bližšie informácie nájdete v sekcii „Lepšia regulácia“, časť „Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov“.


Začiatok stránky