Textová verzia
Pondelok 26. jún 2017
Účasť SR je koncipovaná tak, aby v rámci pravidiel výstavy maximálne podporila aktivity slovenských podnikateľských subjektov a obchodnú spoluprácu s Kazachstanom.
Počas výstavy sa uskutočnia za účelom prezentácie slovenského podnikateľského potenciálu  odborné semináre, konferencie, workshopy, bilaterálne stretnutia, podnikateľské misie pod gesciou jednotlivých rezortov štátnej správy, pripravované v spolupráci s proexportnými inštitúciami, asociáciami v SR a v Kazachstane.
K rozvoju intenzívnych ekonomických a hospodárskych vzťahov medzi SR a Kazachstanom prispeje aj organizácia Medzivládnej komisie medzi SR a Kazachstanom, ktorá sa uskutoční v Astane za účasti podnikateľských subjektov.
Priestory zázemia SR poskytnú  svoj konferenčný priestor, ktorý bude k dispozícii pre využitie k organizácii vyššie uvedených prezentačných platforiem a pracovných stretnutí.
V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU expo2017sk@mhsr.sk.
SVOJE ÚDAJE UVEĎTE V NASLEDOVNEJ ŠTRUKTÚRE:
Názov spoločnosti
Sídlo spoločnosti
Profil spoločnosti (stručný popis spoločnosti)
IČO
Webová stránka
Kontaktné údaje (mená účastníkov, telefónny kontakt, emailová adresa)
Identifikácia formy a požiadaviek k vyhľadaniu partnerov pre potenciálnu spoluprácu
 

Začiatok stránky