Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu

Pripomienky a námety k návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu (NECP) môžete zaslať do 25. februára 2019 na adresu juraj.rokfalusy@mhsr.sk. Budú zohľadnené v procese prípravy finálnej verzie NECP.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk