Kontaktné údaje

Kontaktné údaje 

Ministerstvo hospodárstva SR
Mgr. Michaela Kučerová
riaditeľka odboru programových a podporných činností ŠF
kontaktná osoba na národnej úrovni
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
Telefón: +421 2 4854 2513
Fax: + 421 2 4854 5036
e-mail: kucerova@economy.gov.sk
  

 

Riadiaci orgán - Bratislavský samosprávny kraj  
w w w . r e g i o n - b s k . s k

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk