Výberové konanie na dodanie EX-ante hodnotenia INTERACT III 2014-2020

Program INTERACT II si Vas dovoľuje informovať, že Bratislavský samosprávny kraj ako riadiací orgán pre program INTERACT II vyhlasuje výberové konanie na predloženie ponuky na dodanie "Ex-ante hodnotenia Operačného programu INTERACT III 2014 - 2020". Podklady k výberovému konaniu je možné nájsť na internetovej stránke INTERACT: http://alturl.com/mpkq5.

Právne záväznú verziu dokumentu, je možno nájsť na webových stránkach Bratislavského samosprávneho kraja: http://alturl.com/d6chw.

Doručené žiadosti musia byť označené "Ex-ante hodnotenie INTERACT III". Ponuky musia byť doručené na nižšie uvedenú adresu v lehote do 11.6.2013 do 9,00.

Adresa na doručenie: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk