Fórum interregionálnej spolupráce

Fórum interregionálnej spolupráce

Viac ako 2000 inštitúcií z celej Európy zlepšilo svoje regionálne politiky prostredníctvom spolupráce v 204 rôznych medziregionálnych projektoch v rámci programu INTERREG IVC (2007-2013). Bohatstvo vedomostí získaných na základe projektov, ktoré sa zaoberajú podobnou otázkou regionálneho rozvoja sa prezentuje v prospech všetkých regiónov Európy prostredníctvom publikácií zaoberajúcich sa témami od inovácií až po životné prostredie.


A práve teraz je ten správny čas urobiť krok vpred. S novým programom INTERREG EUROPE prichádza príležitostí vyťažiť z inerregionálnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, nízkouhlíkového hospodárstva a životného prostredia. Môžete získať spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prácu s inými regiónmi, učiť sa od seba navzájom. Môžete sa tiež pripojiť k štyrom tematickým sieťam, ktoré Vám pomôžu, aby sa miestne a regionálne samosprávy stali efektívnejšími pri plánovaní a realizácii politiky v prospech svojich občanov.


S mottom "Európa, poďme spolupracovať!" sa uskutočnilo inšpiratívne dvojdňové podujatie v Bologni v dňoch 2.-3. decembra 2014. Prítomní sa dozvedeli ako môžete ťažiť z regionálnej spolupráce a získať inšpiráciu od inštitúcií a regiónov, ktoré už majú skúsenosti a s odborníkmi, ktorí predstavujú najnovšie politické trendy. Bolo to miesto, kde začína spolupráca, príležitosť, ako prezentovať svoje nápady, pozrieť sa na myšlienky druhých a začať budovať nové partnerstvá. Zamestnanci programu INTERREG EUROPE sprevádzali procesom úspešného vypracovania projektu.

Pre koho bolo fórum učené?

Toto stretnutie uvítalo tvorcov politík a odborníkov z celej Európy pracujúcich v niektorom zo štyroch segmentov: výskum a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. Či už ste riadiaci orgán pre štrukturálne fondy, miestna samospráva, regionálny orgán, ministerstvo, regionálna agentúra alebo európske združenie. 


Pre viac informácií navštívte internetové stránky

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk