1. verejná výzva na predkladanie projektov

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

 

Prvá verejná výzva bola pre projektových partnerov otvorená od 22. júna do 31. júla 2015. V nadväznosti na ukončenie výzvy bude nasledovať hodnotiaci proces a proces výberu úspešných projektov, pričom predpokladaný termín je koniec roka 2015.

Zároveň prebiehajú prípravy pre vyhlásenie II. verejnej výzvy, ktorá by mala byť spustená v 1. štvrťroku 2016

Pre potenciálnych slovenských partnerov je tu pre inšpiráciu možnosť sa oboznámiť, pri príprave projektového zámeru, s aplikačným balíkom formulárov I. výzvy.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk