Nástroje pre prípravu projektov

Ak potrebujete pomoc pri príprave svojho projektu, je tu celý rad nástrojov.

  • Nástroj pre vyhľadávanie partnerov a projektových ideí

INTERREG EUROPE vytvoril databázu partnerov a projektových myšlienok. Prostredníctvom vytvorenia účtu obsahujúceho informácie o Vás a Vašich projektových ideách, získate prístup k zoznamu inštitúcií s podobným zameraním, pričom zároveň môžete propagovať aj ten Váš projekt. (Poznámka: sú zverejňované všetky nápady bez toho, aby boli preskúmané z pohľadu relevancie k zameraniu programu INTERREG EUROPE).

Zároveň prostredníctvom stránky LinkedIn boli ako miesto pre neformálnu výmenu názorov a diskusiu vytvorené skupiny venované vyhľadávaniu partnerov a nápadov na projekt. Tu môžete propagovať svoje nápady v súlade s príslušnými témami a poskytnúť odkaz na podrobnejšie informácie k Vášmu nápadu.

Jednotlivé tematické skupiny sú:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk