Analýza kapitalizačných projektov INTERREG IVC

Riadiaci orgán pre program INTERREG IVC uskutočnil analýzu a porovnanie implementovaných projektov za programovacie obdobie 2007-2013.

V rámci programu územnej spolupráce sa za posledných sedem rokov viac ako 2000 verejných inštitúcií z celej Európy navzájom učili zlepšiť regionálne politiky prostredníctvom 204 projektov .

Prostredníctvom výstupov v oblasti kapitalizácie tvorcovia sprostredkovávajú skúsenosti a overené politiky v záujme posilňovania európskych regiónov. Obsahom je podrobný pohľad na znalosti získané v rámci projektov zaoberajúce sa otázkami regionálneho rozvoja, analyzované a porovnávané podľa tematických okruhov. Detailná obsahová analýza projektov ponúka tvorcom politík možnosť získať výsledky a skúsenosti v prospech miestnych a regionálnych orgánov. 
12 tém, ktoré boli riešené dostatočným počtom projektov sa otvárajú pre kapitalizáciu. Jednotlivé oblasti obsahujú analýzu a výsledky, ktoré tvoria pridanú hodnotu v konkrétnej tematickej sfére. Partneri, ktorí by radi aplikovali tieto skúsenosti môžu využiť podporu technického sekretariátu programu INTERREG IVC cez informačné body alebo priamo zástupcu projektu.

 

Podrobné analýzy sú k dispozícii na adrese: http://www.interreg4c.eu/capitalisation/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk