Konferencia tematickej kapitalizácie programu INTERREG IVC

Konferencia tematickej kapitalizácie programu INTERREG IVC

 

 

Výmena informácií a vzdelávanie v oblasti tvorby politík/stratégií

    Stretnutie venované prezentáciám v 12 témach o najnovších politických trendoch a osvedčených postupoch dostupných z celej Európy sa uskutoční 22. mája 2014 v Bruseli. V priebehu jednodňového stretnutia budú prezentované politické odporúčania a získané skúsenosti vyplývajúce z analýzy implementovaných projektov.

    Za posledných sedem rokov program INTERREG IVC umožnil viac ako 2000 verejným inštitúciám po celej Európe učiť sa prostredníctvom spolupráce v rámci 204 rôznych medziregionálnych projektov zameraných na zlepšenie regionálnych politík.

    V priebehu posledných dvoch rokov tím tematických expertov zanalyzoval, porovnal a využil skúsenosti získané prostredníctvom projektov zameraných na obdobnú problematiku regionálneho rozvoja.

   V rámci pripravovaného stretnutia budú odborníci na príslušné témy a zástupcovia projektov prezentovať vedomosti získané prostredníctvom medziregionálnej spolupráce a diskutovať o najnovších trendoch v oblasti tvorby politík a spoločných výzvach v rámci európskych regiónov. Ide o príležitosť stretnúť sa s realizátormi osvedčených postupov a politík zo všetkých úrovní verejnej správy a možnosť dozvedieť sa o inovatívnych riešeniach prenositeľných do Vášho regiónu.

    Táto jedinečná udalosť by rada privítala tvorcov politík a odborníkov z celej Európy, ktorí participujú na niektorej z 12 prezentovaných tém. Ak pracujete pre miestnu samosprávu, mestá, obce, regionálnu samosprávu, ústredné orgány štátnej správy, regionálne agentúry alebo európske združenia, a ak ste zainteresovaní do tvorby politík/stratégií, ste vítaní zúčastniť sa a podeliť sa o svoje skúsenosti, a prípadne odniesť si nové osvedčené postupy, ktoré by ste mohli aplikovať u Vás doma.

    Komu je stretnutie určené:

• zástupcovia inštitúcií Európskej únie, ktorí pracujú na témach zaradených v rámci tematickej kapitalizácie programu INTERREG IVC;

• orgány verejnej správy, ktoré neboli súčasťou projektov INTERREG IVC a majú záujem o poznatky a odporúčania, alebo chcú vytvárať nové partnerstvá;

• zástupcovia príslušných tematických sietí a komunít v rámci Európskej únie;

• partneri projektov INTERREG IVC.

    Argumenty pre účasť na stretnutí:

Program si zostavujete podľa Vašich preferencií

    Počas stretnutia sa budete môcť zúčastniť 3 seminárov v rámci 12 tematických okruhov, ktoré pokrývajú širokú škálu tém: inovácie, udržateľná energetika, doprava, rozvoja vidieka, demografické zmeny, kreativita a pod.

Oboznámite sa s vývojom a trendmi v rámci regionálnych politík

    12 tímov odborníkov analyzovalo stovky osvedčených postupov v celej Európe a prezentovalo svoje výsledky v tematických správach. Toto praktické stretnutie je dobrou príležitosťou stretnúť sa s týmito odborníkmi osobne a dozvedieť sa o najnovších politických trendoch priamo zo zdroja. Nenechajte si ujsť túto príležitosť konzultovať s odborníkmi na Vaše témy.

Učte sa od ostatných

    Ako lepšie prekonať výzvy, ktorým čelí Váš región, než tak, že uvidíte, ako iní prekonali rovnaké prekážky? Program INTERREG IVC zhromaždil viac ako 800 osvedčených postupov zaradených do databázy. Prostredníctvom vzájomných stretnutí sa môžete zoznámiť s zástupcami regiónov aplikujúcimi postupy dobrej praxe, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti.

 

Vytvárajte si kontakty

    Toto je miesto, kde môžete stretnúť stovky podobne zmýšľajúcich ľudí, kde si môžete vymieňať nápady a nadviazať kontakty s potenciálnymi partnermi. Je to priestor pre tvorbu sietí, ktoré budú slúžiť ako dobrý východiskový bod pre budovanie budúcich vzťahov alebo dokonca projektových partnerstiev.

Nechajte sa inšpirovať

    12 tematických seminárov, ktoré moderujú odborníci pre danú oblasť za účasti zástupcov tvorcov regionálnych politík, poskytne priestor pre vytváranie nových myšlienok, čím získate inšpiráciu pre Vašu každodennú prácu. Bez ohľadu na to, či ste tvorcom politiky alebo jej realizátorom, podujatie Vám umožní získať nový pohľad na Vašu doterajšiu činnosť.

    Vstup na stretnutie je zdarma. Organizátor pokrýva náklady na stravovanie, ako je uvedené v programe podujatia. Všetky ostatné náklady si hradia účastníci sami.

    Pre ďalšie informácie a registráciu prosím navštívte webovú stránku podujatia.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk