Príbehy o zmene regiónov - webportál

Program INTERREG pripravil webportál o vplyve európskej spolupráce na každodenný život, ktorý mapuje pomocou príbehov premeny v rámci krajín Európskeho únie.

Webportál je k nahliadnutiu na adrese www.changing-regions.eu

Tento online nástroj prostredníctvom štyroch hlavných príbehov (zmena klímy, telemedicína, demografické zmeny a verejná doprava) ukazuje jednoduchým a atraktívnym spôsobom, ako verejní činitelia spolupracujú so svojimi európskymi partnermi s cieľom nájsť lepšie spôsoby implementácie verejnej politiky.

Okrem štyroch hlavných "príbehov" sú obsahom aj ďalšie interaktívne prvky :

My INTERREG: interaktívna mapa Európy poskytuje informácie o národnej účasti v programe INTERREG IVC a odkazy na webové stránky 
V 10 krokoch: odpoveď na Vaše otázky
Osvedčené postupy: odkaz na programy dobrej praxe 
Kvíz: otestujte si svoje znalosti programu INTERREG IVC 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk