Publikácia o tvorbe politík

Riadiaci orgán pre program INTERREG IVC v nadväznosti na výsledky a výstupy projektov z programovacieho obdobia 2007-2013 vydal 12 brožúr, ktoré obsahujú politické odporúčania pre rozhodujúcich politických činiteľov na všetkých úrovniach verejnej správy.

Súbor publikácií vychádza zo záverov kapitalizačných projektov pre nasledovné témy: inovačné systémy, inovačné kapacity malých a stredných podnikov, ekologické inovácie, kreatívny priemysel, podnikanie, služby e-governmentu, demografické zmeny, rozvoj vidieka, zmena klímy, energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a udržateľná doprava.

Publikácie sú k dispozícii na adrese http://issuu.com/interreg_4c/stacks/1b9c70e2a068487b8900392ce7e9c27a

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk