Riadiaca komisia pre programy spolupráce Interreg Europe a INTERACT III

Por.č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Organizácia

1

Mgr.

Michaela

Vozárová

 

MBA

Ministerstvo hospodárstva SR

2

Mgr.

Radovan Urban

Kocák

PhD., MPH

Ministerstvo hospodárstva SR

3

Ing.

Gabriela

Izáková

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

4

Ing.

Peter

Porubský

PhD.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

5

Mgr.

Ladislav

Varga

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

6

Mgr.

Andrea

Uhrínová

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

7

Mgr., PhDr.

Marek

Hajduk

PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

8

Mgr.

Jana

Ondrejmišková

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

9

Ing. arch.

Kamila

Gejdošová

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

10

Ing.

Jana

Rolínová

 

Ministerstvo životného prostredia SR

11

Ing.

Ladislav

Hegyi

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12

Mgr.

Petra

Masácová

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

13

Mgr.

Barbora

Lukáčová

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

14

 

Arpád

Bak

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

15

Ing.

Roman

Tašký

 

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

16

Ing.

Martina

Lamačková

 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

17

Ing.

Michal

Patúš

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja

18

Ing.

Ladislav

Valach

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

19

Ing.

František

Barnáš

 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

20

JUDr.

Daniela

Szélesová

 

Úrad Košického samosprávneho kraja

21

Mgr.

Barbara

Vachová

 

Združenie miest a obcí Slovenska

22

JUDr.

Milan

Galanda

 

Únia miest Slovenska

23

Ing.

Bibiana

Laluhová

 

Slovak Business Agency

24

Ing.

Juraj

Paľa

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora

25

Mgr.

Ľubica

Lachká

 

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

26

Mgr.

Martin

Giertl

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk