Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na náklady pre právnické osoby - podnikateľov v segmente kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, ktorá je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie.

 

Žiadosti je možné podávať do 31. 03. 2021. Pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Žiadosti odporúčame podať s predstihom, aby ste mali dostatočný časový priestor na prípadné doplnenie podanej žiadosti.

Žiadosti je možné podávať v listinnej forme na adresu ministerstva (poštou/podanie na podateľni), alebo elektronicky podaním všeobecnou agendou, cez portál Slovensko.sk.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk