Manuály a pomocné dokumenty

Pre lepšiu orientáciu pri samotnom podávaní žiadosti, ktorú nájdete v časti ŽIADOSŤ na našej stránke, sme pre vás pripravili aj základné vysvetlivky k informáciám, ktoré je potrebné uvádzať pre výpočet výšky dotácie v rámci Prílohy č. 1_de minimis alebo Prílohy č. 1_TF 3.1.

Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1_de minimis - Vysvetlivky

Príloha č. 1_TF 3.1 - Vysvetlivky

Videonávody pre podanie žiadostí:

Návod pre podanie Žiadosti_de minimis (video)

Návod pre podanie Žiadosti_TF 3.1 (video)

 

Z dôvodu potreby správneho zadefinovania vášho podniku z pohľadu veľkosti podniku, skutočnosti o ťažkostiach podniku k 31.12.2019, ako aj určeniu, či sa vo vašom prípade jedná o jediný podnik (hospodársku jednotku), vám nižšie prikladáme informatívne dokumenty k jednotlivým oblastiam.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk