Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

podľa § 3 písm. a) bod 2  zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a schválenej Schémy štátnej pomoci na  podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 - dotácie na fixné náklady SA.59996 (2020/N) (ďalej len "schéma štátnej pomoci") a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - DM-11/2020 (ďalej len "schéma de minimis")

 vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. 

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na nepokryté fixné náklady pre mikro, malé a stredné podniky v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu za obdobie, v ktorom mali významne sťažené podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti – marec až december 2020.

Ministerstvo hospodárstva SR môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle https://www.mhsr.sk/koronavirus/dotacia-kultura.

 

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Tel. kontakt: 02/4854 1519

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre MSP pôsobiace v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu v znení_aktualizácia

Schéma štátnej pomoci SA.59996 (2020/N)

Schéma štátnej pomoc SA.64688 (2021/NN)

Schéma minimálnej pomoci DM-11/2020

Usmernenie k predloženiu dokladov v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk