Komplexný plán otvárania prevádzok a poskytovania služieb

Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. Otváranie prevádzok a uvoľňovanie ekonomických opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22.apríla 2020.  

 

 

Pozn.: S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Osoby nad 65 rokov majú povolené navštevovať prevádzky AJ v iných časoch.

 

Ďalšie fázy uvoľňovania ekonomiky by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervale dvoch týždňov (pre každú novú fázu) od 22. apríla 2020 a v závislosti od nárastu počtu nakazených. Pri postupnom vývoji do ďalších fáz otvárania prevádzok je potrebné vziať do úvahy median denného prírastku prípadov v konkrétnom týždni. Ak bude infikovaných menej ako 100, bude pokračovať otváranie podľa stanoveného harmonogramu. Ak to bude viac ako 100 až do 150, neprejde sa do ďalšej fázy. Ak však bude prípadov viac ako 150, uzavrú sa všetky prevádzky otvorené v predchádzajúcej fáze.

 

Druhá fáza a tretia fáza (spoločne) uvoľnená od 6. mája 2020

 • krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania
 • holičstvá, kozmetické salóny a kaderníctva, soláriá, pedikúra a manikúra
 • vonkajšie atrakcie, napr. zoo, hrady 
 • taxislužba s oddeleným priestorom a bez klimatizácie
 • obchodné prevádzky a služby bez ohľadu na počet metrov štvorcových
 • vonkajšie terasy so stolmi, ktoré sú oddelené dva metre od seba
 • rehabilitačné služby
 • múzeá a galérie
 • knižnice
 • výstavné siene.

 

Za prísnych podmienok sa umožnia aj bohoslužby a svadby. 

Usmernenie 2. fáza (od 6. mája 2020):

 • ubytovanie

          - krátkodobé

          - bez spoločného stravovania

          - jedlo na izbu

          - s WC a kúpeľňou

          - bez iných služieb

 • salóny (podľa podmienok*)

          - kaderníctva

          - pedikúra

          - manikúra

 • vonkajšie turistické atrakcie
 • taxi služba (podľa podmienok*)
 • detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok*)
 •  bohoslužby a svadby (podľa podmienok*)

 

Usmernenie 3. fáza (od 6. mája 2020):

 • obchody do 1 000 m2
 • služby do 1 000 m2
 • verejné stravovanie

          - vonkajšie terasy

 • masáže, športové rekondičné rehabilitácie

          - len suché procedúry

 • múzeá, galérie, knižné a výstavné siene

          - podľa podmienok

 

Štvrtá fáza:

 • kiná, divadlá
 • kúpaliská
 • hromadné podujatia
 • obchodné centrá
 •  školy, škôlky
 • vnútorné športoviská
 • športové podujatia
 • ubytovanie

 

Od stredy 20. mája sa uvoľnuje štvrtá fáza opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19: 


PREVÁDZKY, SLUŽBY

 • Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.

 • Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

 • Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

 • Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.

 • Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.

 • Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.

 • Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

 • Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .


RÚŠKA

 • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.

 • V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.


HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA)

 • Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.


ŠKOLY, ŠKÔLKY

 • Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.

 • Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí. 

 • Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby. 

 • Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.

 • Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená. 

 

Harmonogram uvoľňovania ekonomických opatrení - pdf na stiahnutie, zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pdf na stiahnutie, zdroj: ÚVZ SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia_dodatok dôchodcovia - pdf na stiahnutie, zdroj: ÚVZ SR

    

5. fáza uvoľňovania opatrení od 10. júna 2020

Maloobchodné prevádzky a služby

Maloobchodným prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča: ·aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, alebo·dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Prevádzkovatelia musia aj naďalej:  ·umožniť vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania, ·pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, ·zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (ako odporúčanie), ·na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu, ·vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom, ·zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.  

Prevádzky v nedeľu

Všetky maloobchodné prevádzky musia byť v nedeľu zatvorené a zároveň v nich musí byť vykonaná povinná dezinfekcia priestorov, tzv. sanitárny deň.  Otvorené môžu byť:·verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja, ·verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby, ·nemocničné lekárne, ·čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, ·prevádzky telekomunikačných operátorov, ·prevádzky v priestoroch zoologických záhrad, botanických záhrad a iných turistických atrakcií, ·ambulantný predaj.  

Obchodné centrá

 Obchodné centrá musia okrem podmienok maloobchodných prevádzok a služieb: ·zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), ·hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, ·vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, ·v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania. 

Verejné stravovanie

 Všetkým prevádzkam verejného stravovania sa odporúča zabezpečiť aspoň jedno z nasledovných hygienických pravidiel:·zabezpečiť maximálne 1 osobu na 10 metrov štvorcových (táto povinnosť sa nevzťahuje na deti) plochy určenej pre zákazníkov, alebo·zabezpečiť odstup 2 metre medzi zákazníkmi, alebo·zabezpečiť 2 metre vzdialenosť medzi stolmi (od okraja stola po okraj). ·naďalej dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Taxi služby (prepravujúce osoby)

 Prevádzky taxislužieb prepravujúce osoby sú okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel povinné zabezpečiť:·aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), ·aby cestujúci sedeli na zadných sedadlách, ·vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi. 

Prevádzky poskytujúce starostlivosť o ľudské telo

 Služby starostlivosti o ľudské telo sú povinné dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá pre prevádzky obchodov a služieb a zároveň zabezpečiť, aby:·zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), ·zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka používali ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare (neplatí pre zamestnancov solárií),           ·sa medzi jednotlivými zákazníkmi upratalo a po každom zákazníkovi dezinfikovalo pracovné miesto dezinfekciou s virucídnym účinkom (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),     ·ich prevádzky boli vybavené tekutým mydlomapapierovými utierkami. Zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na vykonanie úkonov  (napr. ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady) zložiť rúško.  

Wellness služby

 Prevádzky poskytujúce wellness služby sú okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb povinné zabezpečiť:·vedenie evidencie o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať, ·zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch, ·pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, športové náradie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky) prostredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom, ·viditeľné umiestnenie oznamu o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu pri vstupe do zariadenia.  Prevádzky wellness musia pri vstupe do zariadenia merať telesnú teplotu a osobám s teplotou nad 37,2 °C nepovoliť vstup.

Fitness centrá

 Fitness centrá sú okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb povinné zabezpečiť:·vedenie evidencie o zákazníkoch a túto po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať, ·zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch, ·zvýšiť frekvenciu upratovania a zabezpečiť pravidelnú dezinfeciu dotykových plôch protredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom. 

Kúpaliská

 Prevádzky kúpalísk sú okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb povinné zabezpečiť:·meranie telesnej teploty osobám pri vstupe – osoby s  teplotou vyššou ako 37,2 °C nesmú vstúpiť na kúpalisko, ·analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením, ·dezinfikovanie rúk návštevníkom pri vstupe na kúpalisko, ·dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami na voľných oddychových plochách najmenej 2 metre, ·zákaz používania pitných fontánok na kúpaliskách.  

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

 Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku prepravujúcich osoby sú okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb povinné:·zabezpečiť, aby vodiči a inštruktori mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka), ·vykonávať praktický výcvik maximálne s jedným účastníkom a jedným inštruktorom v aute, ·zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov vozidla a výcviku na trenažéri po každom účastníkovi, ·pri výcviku zameranom na vedenie motoriek zabezpečiť, aby každý z frekventantov tohto kurzu mal vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky.   

Divadlá, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia

 Divadlá, hudobné, filmové a iné predstavenia musia okrem podmienok maloobchodných prevádzok a služieb dodržiavať aj tieto podmienky:·zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C, ·obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov, ·hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, ·zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk), ·vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu, ·pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov), ·prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.  

Nočné kluby

 Zlepšenie epidemiologickej situácie umožnilo otvoriť od 10. júna 2020 prevádzky nočných klubov.

Detské kútiky

Zlepšenie epidemiologickej situácie umožnilo otvoriť od 10. júna 2020 prevádzky detských kútikov.  

Umelé a prírodné kúpaliská

 Prevádzky kúpalísk sú okrem dodržiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb povinné zabezpečiť:·meranie telesnej teploty osobám pri vstupe – osoby s  teplotou vyššou ako 37,2 °C nesmú vstúpiť na kúpalisko, ·analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením, ·aplikáciu dezinfekcie na ruky návštevníkom pri vstupe na kúpalisko , ·dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre na voľných oddychových plochách, ·zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok na kúpaliskách,  Prevádzkovatelia musia zároveň zabezpečiť: ·vypustenie, mechanické vyčistitenie, vydezinfikovanie prostriedkami s virucídnymi účinkami a opätovné napustenie novou vodou bazénov bez recirkulácie a to ešte pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska, ·prečistenie celého objem vody na recirkulačnom zariadení v bazénoch s recirkuláciou, ·vyčistenie a vydezinfikovanie technického príslušenstva bazénov, vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení a to prostriedkami s virucídnymi účinkami. Použitá dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),  ·vyššiu frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk; zintenzívniť najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia), ·zatvorenie funkčných atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov, ·dostatočný časový interval pre dezinfekciu priestorov pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá; dezinfekcie sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich, ·vybavenie hygienických zariadení prevádzky tekutým mydlom a pierovými utierkami.  

Hromadné podujatia

 Od 10. júna 2020 je umožnené organizovať hromadné, kultúrne a športové podujatia v počte do 500 ľudí za predpokladu, že organizátori dodržia hygienické pravidlá.   Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:·vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), ·vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov), ·zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk, ·zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, ·zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, ·podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.  Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami, s výnimkou pre:·rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti, ·športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie, ·divákov v hľadisku, ·školiteľov. 

Centrá voľného času a základné umelecké školy

 Centrá voľného času a základné umelecké školy môžu byť opäť otvorené od 15. júna 2020. 

Zariadenia pre deti a mládež, školstvo

 Od 22. júna 2020 budú môcť ísť do školy aj ostatní žiaci základných a stredných škôl. Návrat do škôl bude dobrovoľný, t. z.: ak sa rodič rozhodne zostať s dieťaťom doma, počas mesiaca jún bude môcť stále vyučiť OČR.  Od 10. júna 2020 sa v škôlkach a v 1 – 5 ročníkuzákladných škôl rušia obmedzenia maximálneho počtu žiakov v triede. Školy budú môcť byť otvorené 10 hodín a nemusia zbierať čestné prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa. Aj naďalej sa odporúča zabraňovať miešaniu tried a merať telesnú teplotu, opatrenia však nie je záväzné. Škôlky a základné školy môžu navyše opäť organizovať besiedky, posedenia a podobné akcie.  Od 10. júna 2020 sa otvárajú: ·zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately, vrátane špeciálnych výchovných zariadení, ·školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva), ·zariadenia školského stravovania, ·zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom, ·jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky, ·prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, ·prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, ·zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ.  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 10. júna 2020 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf 
Podrobnejšie informácie na stránke: www.korona.gov.sk 

 

 

Uvoľňovanie opatrení platné od 20. júna 2020

§   ruší sa povinnosť zatvorenia všetkých maloobchodných prevádzok v nedeľu,

§   ruší sa povinnosť vykonávať každú nedeľu povinnú dezinfekciu priestorov maloobchodných prevádzok, tzv. sanitárny deň. Kontroly vykonávania sanitácie budú vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva. Predajne potravín, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov majú povinnosť zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu,

§   ruší sa povinnosť merania telesnej teploty ľudí pri vchádzaní do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj na kúpaliská a do wellness centier. Zapnuté budú môcť byť sušiče rúk

 

Maloobchodné prevádzky

Otvorené môžu byť všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách, a to pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení

§   do obchodov môžu zákazníci vstúpiť len s prekrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

§   pri vchode do prevádzky sa musí aplikovať dezinfekcia na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

§   odporúča sa zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre,

§   odporúča sa, aby počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu neprekročil 1 zákazník / 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (mimo detí); alebo dodržať odstup 2 metre medzi zákazníkmi; prevádzky verejného stravovania si taktiež môžu dobrovoľne zvoliť odstup stolov od seba minimálne 2 metre.

§   vykonávať časté vetranie priestorov prevádzok a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov.

 

Obchodné centrá

§   môžu byť otvorené všetky prevádzky,

§   hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfikovať sa musia každú hodinu,

§   musia sa dodržiavať podmienky na zabezpečenie kvality ovzdušia v priestoroch,

§   v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky
pre prevádzky
verejného stravovania.

 

 

Uvoľňovanie opatrení platné od 3. júla 2020

 

Hromadné podujatia

 

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 1000 osôb v jednom okamihu. Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov, tzn. vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.


Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

 

V prípade podujatí nad 1000 účastníkov platia od 7. júla nasledovné podmienky:

§  podujatia s výlučne sediacim obecenstvom - organizátor hromadného podujatia je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade. Zároveň platí, že obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50 %,

§  podujatia s nesediacim obecenstvom – iba vtedy, ak je organizátor schopný zabezpečiť rozdelenie priestoru hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí dodržiavať:

o   zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia,

o   v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb,

o   organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch,

o   pre exteriérové sektory: na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 štvorcových metrov plochy sektoru,

o   pre interiérové sektory: na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 štvorcových metrov plochy sektoru,

o   pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom.

 

Opatrenie UVZ SR č. OLP/5454/2020 z 3. 7. 2020

 

Činnosť obchodov a prevádzok

Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne vrátane prevádzok v obchodných centrách.


Opatrenia v obchodoch:

§  obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.

§  pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

§  odporúča sa zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre,

§  odporúča, aby počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden nakupujúci na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (do toho sa nepočítajú deti); medzi zákazníkmi namiesto toho môžu žiadať odstup 2 metre; prevádzky verejného stravovania takisto dobrovoľne môžu zvoliť odstup stolov od seba minimálne 2 metre,

§  vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov. 

 

Opatrenia v zariadeniach verejného stravovania, napr. v reštauráciách:

§  zákazníci v interiéri musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál,

§  personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

§  po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky,

§  hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu,

§  v prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku, možné je aj ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

§  príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky.


Obchodné centrá:

§  v obchodných centrách môžu byť otvorené všetky prevádzky,

§  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dezinfikovať sa musia každú hodinu,

§  v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.


Opatrenia pre taxislužby:

§  vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty,

§  cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,

§  odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

§  po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.


Služby starostlivosti o ľudské telo:

§  zamestnanci týchto prevádzok musia mať rúško,

§  medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky,

§  zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško,


Autoškoly:

§  pri praktickej výučbe musia mať inštruktor a účastník kurzu rúška,

§  po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať,

§  pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice),Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať:

§  zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

§  odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest sa v radoch alternuje (šachovnicové sedenie),

§  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

§  vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

§  pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov),

§  návštevníci sú povinní nosiť rúška.


Opatrenie UVZ SR č. OLP/5454/2020 z 3. 7. 2020

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk