Komplexný plán otvárania prevádzok a poskytovania služieb

Ústredný krízový štáb schválil prvú fázu uvoľnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov. Otváranie prevádzok a uvoľňovanie ekonomických opatrení je rozdelené do štyroch fáz. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22.apríla 2020.  

 

 

Pozn.: S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Osoby nad 65 rokov majú povolené navštevovať prevádzky AJ v iných časoch.

 

Ďalšie fázy uvoľňovania ekonomiky by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervale dvoch týždňov (pre každú novú fázu) od 22. apríla 2020 a v závislosti od nárastu počtu nakazených. Pri postupnom vývoji do ďalších fáz otvárania prevádzok je potrebné vziať do úvahy median denného prírastku prípadov v konkrétnom týždni. Ak bude infikovaných menej ako 100, bude pokračovať otváranie podľa stanoveného harmonogramu. Ak to bude viac ako 100 až do 150, neprejde sa do ďalšej fázy. Ak však bude prípadov viac ako 150, uzavrú sa všetky prevádzky otvorené v predchádzajúcej fáze.

 

Druhá fáza a tretia fáza (spoločne) uvoľnená od 6. mája 2020

 • krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania
 • holičstvá, kozmetické salóny a kaderníctva, soláriá, pedikúra a manikúra
 • vonkajšie atrakcie, napr. zoo, hrady 
 • taxislužba s oddeleným priestorom a bez klimatizácie
 • obchodné prevádzky a služby bez ohľadu na počet metrov štvorcových
 • vonkajšie terasy so stolmi, ktoré sú oddelené dva metre od seba
 • rehabilitačné služby
 • múzeá a galérie
 • knižnice
 • výstavné siene.

 

Za prísnych podmienok sa umožnia aj bohoslužby a svadby. 

Usmernenie 2. fáza (od 6. mája 2020):

 • ubytovanie

          - krátkodobé

          - bez spoločného stravovania

          - jedlo na izbu

          - s WC a kúpeľňou

          - bez iných služieb

 • salóny (podľa podmienok*)

          - kaderníctva

          - pedikúra

          - manikúra

 • vonkajšie turistické atrakcie
 • taxi služba (podľa podmienok*)
 • detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok*)
 •  bohoslužby a svadby (podľa podmienok*)

 

Usmernenie 3. fáza (od 6. mája 2020):

 • obchody do 1 000 m2
 • služby do 1 000 m2
 • verejné stravovanie

          - vonkajšie terasy

 • masáže, športové rekondičné rehabilitácie

          - len suché procedúry

 • múzeá, galérie, knižné a výstavné siene

          - podľa podmienok

 

Štvrtá fáza:

 • kiná, divadlá
 • kúpaliská
 • hromadné podujatia
 • obchodné centrá
 •  školy, škôlky
 • vnútorné športoviská
 • športové podujatia
 • ubytovanie

 

Od stredy 20. mája sa uvoľnuje štvrtá fáza opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19: 


PREVÁDZKY, SLUŽBY

 • Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.

 • Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

 • Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

 • Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.

 • Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.

 • Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.

 • Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

 • Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .


RÚŠKA

 • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.

 • V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.


HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA)

 • Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.


ŠKOLY, ŠKÔLKY

 • Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.

 • Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí. 

 • Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby. 

 • Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.

 • Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená. 

 

Harmonogram uvoľňovania ekonomických opatrení - pdf na stiahnutie, zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - pdf na stiahnutie, zdroj: ÚVZ SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia_dodatok dôchodcovia - pdf na stiahnutie, zdroj: ÚVZ SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk