EXPO 2017 Astana

 

— VITAJTE —

 

na stránkach expozície Slovenska na EXPO 2017 Astana

 

 V lete tohto roku sa zrak sveta upriamil na strednú Áziu, kedy počas troch mesiacov Kazašské hlavné mesto Astana hostilo Medzinárodnú výstavu EXPO 2017, na ktorej sa prezentovalo viac ako 120 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií.

Klimatické zmeny volajú po efektívnejších energetických zdrojoch a inováciách. Preto bolo hlavným cieľom podujatia demonštrovať úspechy v oblasti zelenej energie v rámci celého sveta ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

 Nosnou témou výstavy EXPO 2017 Astana bola „Energia budúcnosti“ („Future Energy“) s podtémami: „Znižovanie CO2 emisií“ („Reducing CO2 Emssions“), „Energeticko-efektívny obraz života“ („Living Energy Efficiency“ a „Energia pre všetko“ („Energy for All“).

Výstava sa konala od 10. júna do 10. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch výstaviska EXPO v Astane. 

Nižšie Vám prinášame detaily z diania v našom pavilóne.

 

 

 

— Dovidenia EXPO 2017! —

 

10. september 2017

  

Touto cestou by sme sa Vám chceli srdečne poďakovať za Vašu podporu a pozitívne ohlasy! Bola to neuveriteľná cesta pre nás všetkých.

 

 Ďakujeme!

  

 

— Oficiálne ukončenie EXPO 2017
Astana —

 

10. septembra 2017

 

Za účasti prezidenta Kazachstanu N. A. Nazarbajeva sa 10. septembra 2017 uskutočnilo slávnostné ukončenie medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane, ktorá bola otvorená od 10. júna 2017.

 Na slávnostnom akte ukončenia EXPO 2017 sa za Slovenskú republiku zúčastnila generálna komisárka Slovenskej republiky EXPO 2017 Patrícia Žáčiková a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza.

Podľa oficiálnych údajov celkovo medzinárodnú výstavu EXPO 2017 navštívilo 3.860.000 návštevníkov. Národný pavilón Slovenskej republiky navštívilo 311 166 návštevníkov, pričom najväčší nápor bol 9. septembra 2017 - 12 213 návštevníkov. Z tohto celkového počtu návštevníkov nášho pavilónu bolo 1 221 zo Slovenska (261 v rámci organizovaných podnikateľských misií a 960 individuálnych turistov).

 

Záznam z oficiálneho ukončenia nájdete na: 

http://kazakh-tv.kz/en/view/expo2017/page_187289_tseremoniya-zakrytiya-expo-2017

 

 

— Návštevnosť slovenského pavilónu
v posledný deň jeho otvorenia —

10. septembra 2017

 

Návštevnosť slovenskej expozície posledný deň výstavy v nedeľu 10. septembra 2107 dosiahla počet 8898 návštevníkov.

Jedným z posledných a veľmi vzácnych návštevníkov bol aj miestny obyvateľ Astany, motorkár Dmitrij Petrukhin, ktorý precestoval za účelom propagácie EXPO 2017 Astana niekoľko desiatok krajín sveta. V čase prípravy EXPO sa v Bratislave stretol s generálnou komisárkou SR pre EXPO Patríciou Žáčikovou. Nechýbal pri otvorení národného pavilónu a ani jeho uzatvorení.

Na pamiatku týchto udalostí podaroval generálnej komisárke kópiu vlajky zhotovenej na počesť EXPO 2017 Astana so želaniam a podpismi komisárov zúčastnených krajín, vrátane Slovenska.

Poslednou návštevníčkou s poradovým číslom 311 166 bola študentka z Astany, ktorá sa s expozíciou Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane rozlúčila 10. septembra 2017 o 18.00. Pomyselne zatvorila bránu pavilónu a na pamiatku si odniesla upomienkové predmety pripomínajúce Slovensko a jeho národný pavilón.

 

 

  

 

 

 

 

 — Ocenenie pre slovenský pavilón —

9. septembra 2017

 

 Pri príležitosti ukončenia medzinárodnej výstavy EXPO 2017 dňa 9. septembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za výstavný dizajn a zverejnenie témy výstavy

Medzinárodná porota BIE pozostávajúca z 9 odborníkov z oblasti výstav, architektúry a medzinárodných výstav nominovala víťazov medzi pavilónmi zúčastnených krajín na EXPO 2017. 

Spomedzi spoločných pavilónov v kategórii Výstavný dizajn bol bronz udelený Latinskej Amerike, striebro Pacifik a zlato Karibská oblasť. V kategórii zverejnenie témy výstavy bronz bol udelený Ukrajine, striebro Ghanskej republike a zlato Tadžickej republike.

Medzi pavilóny s plochou menšou než 400 metrov štvorcových v kategórii Výstavný dizajn bola bronzová cena udelená Lotyšsku, striebro získala Slovenská republika a zlato získala Poľská republika. Najlepší spôsob odhalenia exponátu bol udelený Fínsku, striebro získal Singapur a bronz Českej republike.

V kategórii účastníkov pavilóny s rozlohou 400 m2 a 700 m2 v nominácii na Výstavný dizajn bronz bol udelený Monackému kniežatstvu, striebro Azerbajdžanu a zlato Kataru. Za hlboké spracovanie a odkrytie témy EXPO-2017 bolo bronz Indii, striebro Maďarsku a zlato udelené Švajčiarsku.

Autorom úspešného návrhu pavilónu SR na EXPO 2017 je spoločnosť Kvant, spol. s r.o., Bratislava v spolupráci s autorizovaným architektom Jozefom Danákom - ART STUDIO JOKO, Trnava, ktorým patrím patrí poďakovanie za spoluprácu a taktiež srdečná gratulácia. Ocenenie za Slovenskú republiku prevzala generálna komisárka Patrícia Žáčiková.

  

— Návšteva poradcu prvého viceprezidenta republiky Azerbajdžan, Elmara Mammadova —

 9. septembra 2017

 

Elmar Mammadov, poradca prvého viceprezidenta republiky Azerbajdžan reprezentujúci Administratívu prezidenta republiky Azerbajdžan, dňa 9. septembra 2017 vyjadril po spoločnej prehliadke nadšenie a pochvalu generálnej komisárke SR pre EXPO 2017 Patrícii Žáčikovej adresovanú slovenskému pavilónu.

V spoločnom rokovaní predstavil generálnej komisárke SR návrh kandidatúry Azerbajdžanu pre uskutočnenie svetovej výstavy EXPO 2025 v Baku, ktorej témou ma byť - "Spojenie myslí, vytvára budúcnosť". Obaja prítomní sa zhodli na tom, že slovenský pavilón svojou témou - "Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti" je v predstihu úzko prepojený s témou EXPO 2025.

Azerbajdžan prikladá svojej kandidatúre veľký význam, vníma ju ako príležitosť pre zjednotenie obrovského množstva ľudí z rôznych krajín sveta, ako aj príležitosť pre riešenie množstva úloh, výziev, ktoré zaujímajú celé ľudstvo, ale aj prezentáciu inteligenčného a vedomostného potenciálu krajiny.

 

 

 — Návšteva zástupcov spoločnosti EXPO 2022 Lodž Poľska a PWC Poľska Sp. Z o.o —

9. september 2017

 

Zástupcovia spoločnosti EXPO 2022 Lodž Poľska a PWC Polska Sp. Z o.o v zložení Pawel Oleszczuk, Dionizy Smolen, Krystof Burkot dňa 9. septembra 2017 navštívili slovenský pavilón a zároveň generálnej komisárke SR pre EXPO 2017 Patrícii Žáčikovej predstavili kandidatúru mesta Lodz na usporiadanie EXPO 2022.

Prebiehajúca urbanizácia núti ľudstvo neustále hľadať odpovede na najnaliehavejšie problémy miest, ale to je tiež príležitosťou na ich obnovu a znovuzrodenie. Globálny dialóg v Poľsku všetkým kandidátom Medzinárodnej organizácie EXPO 2022 navrhuje zaoberať sa témou revitalizácie mestských oblastí, čo môžeme považovať za globálny výzvu.

EXPO 2022 bude vynikajúci interdisciplinárnou platformu, ktorá umožní výmenu vedomostí, oživenie mesta, expertný program, zdieľanie poznatkov aplikovaných i v samotnej Lodži na ploche 25ha revitalizovaného parku, takmer v centre mesta. 

 

 

— Rozlúčkové stretnutie s expozíciou Slovenskej republiky —

8. september 2017

 

Rozlúčkové stretnutie so slovenskou expozíciou sa uskutočnilo za prítomnosti predstaviteľov ZÚ SR v Astane, na čele s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Astane Petrom Juzom a kompletného slovenského tímu, ktorý sa podieľal na zabezpečení chodu pavilónu počas EXPO. V pavilóne privítala návštevníkov komisárka SR pre EXPO 2017 v Astane Patríciou Žáčikovou.

V neformálnej diskusii o podnikateľskom prostredí SR a možnostiach spolupráce diskutovala komisárka s návštevníkmi expozície spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslanecom SR v Astane Petrom Juzom. Návštevníkov zaujímal turizmus na Slovensku, vzdelávanie, otázka národného jazyka, účasť SR na EXPO 2020, návštevnosť pavilónu SR, otázka vízoveho režimu a mnoho ďalších.

Sprievodcovia sprevádzali prehliadkou ECOCAPSULE A Chargebrelly, ktoré pútali pozornosť i pre dnešný deň.

Generálna komisárka spolu s manželkou veľvyslanca SR Luciou Juzovou návštevníkom priblížili Slovensko aj prostredníctvom tradičnej kuchyne a pozývania na ochutnávku slovenských halušiek a iných národných špecialít.

Tradičnú kultúru regiónu Tekov predstavili návštevníkom prostredníctvom fotografií umelca Milana Hlôšku. Ich zvedavé otázky smerovali k momentom viažúcim sa na svadbu, zvyky, pracovné činnosti či kroje zobrazené na fotografiách. Deti sa zabavili pri kreslení a súťaži v bicyklovaní, kde tí úspešní boli odmenení vecnými cenami.

Touto cestou sa slovenský tím rozlúčil s medzinárodnou výstavou EXPO 2017 a poďakovali za venovanú priazeň všetkým svojim návštevníkom, Astane, Kazachstanu, ale aj organizátorom EXPO 2017.

 

 

 

 — Návšteva zástupcov Medzinárodného centra pre zelené technológie a investičné projekty —

 

Slovenskú expozíciu navštívili zástupcovia Medzinárodného centra pre zelené technológie a investičné projekty pôsobiaceho pod gesciou Ministerstva energetiky Kazašskej republiky na čele s jeho riaditeľkou Aliou Shalabekovou Lazarevnou.

Delegácia Ministerstva energetiky Kazašskej republiky uskutočnila prehliadku expozície a rokovanie s generálnou komisárkou Patríciou Žáčikovou v súvislosti s výberom technológií medzinárodných pavilónov na ďalšie uplatňovanie v Kazašskej republike.

Analýzu Vašich projektov vykonala odborná pracovná skupina v nasledujúcich štyroch oblastiach:

          -   Elektrická energia, uhlia;

          -   Nový, plynový, petrochemický priemysel;

          -   Jadrový priemysel;

          -   Ekológia (odpad, skleníkové plyny atď.)

Predmetom diskusie boli nielen technológie v pavilóne, ale i ďalšie potenciálne projekty pre spoluprácu. Zámerom je vytvoriť databázu spoločnosti, projektov, informácií, ktoré budú poskytnuté spoločnostiam Kazachstanu a zainteresovaným inštitúciám pre ďalšie využitie a spoluprácu.

 

 

— Návšteva  japonskej delegácie s ministrom METI Yoji MUTO —

6. septembra 2017

 

Japonsko sa obrátilo na návštevníkov medzinárodnej výstavy EXPO 2017 s predstavením tém ako zavádzanie nových druhov energie, zníženie emisií skleníkových plynov a emisií CO2 do ovzdušia, riešením environmentálnych problémov a svoje úsilie a skúsenosti prezentovalo v Astane pod názvom "Challenge of United Japan".

Japonsko považuje Európu za veľmi dôležitého partnera po stránke obchodnej, finančnej a aj politickej. Európska únia je po Číne a Spojených štátoch tretím najväčším obchodným partnerom Japonska.

Potenciál ekonomík oboch krajín ponúka oveľa väčšie príležitosti a zvýšenie vývozov do Japonska by pre nás znamenalo väčšiu diverzifikáciu nášho zahraničného obchodu z hľadiska tak geografického, ako aj skladby tovarov. Slovenská republika by uvítala najmä japonské spoločnosti a investorov z oblasti s vyššou pridanou hodnotou, ako sú informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika a elektronika, biotechnológie, nanotechnológie, robotika a aplikovaný výskum.

 

 

 

 

 

 

 — Návšteva známeho kazašského autora —

5. september 2017

 

Autor knihy - Značky Kazachstanu - pán Raushan Mukhametalin sprevádzaný generálnou komisárkou SR pre EXPO 2017 v Astane si dňa 5. septembra 2017 prehliadol pavilón SR. 

Zaujímal sa o podnikateľské prostredie na Slovensku, o jeho vývoj, podmienky fungovania, ale i o silné, ekonomicky zdravé subjekty s perspektívou spolupráce s Kazachstanom. Jeho publikácia je prezentáciou úspešných kazašských značiek z rôznych sektorov hospodárstva určená predovšetkým zahraničnému podnikateľskému prostrediu s cieľom podnietenia spolupráce.

  

 

— Autogramiáda slovenských športovcov —

 4. septembra 2017

 

V slovenskom pavilóne na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v Astane sa 4. septembra 2017 uskutočnila autogramiáda dvoch talentovaných slovenských športovcov - volejbalistu Borisa Kempu a hokejistu Michala Šáteka - ktorí sú momentálne angažovanými hráčmi v meste Pavlodar (kde tvoria slovenskú komunitu), ktoré je administratívnym centrom Pavlodarskej oblasti Kazachstanu.

Na podujatí, ktoré pripravil "Slovakia Astana EXPO 2017 team", sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza v sprievode generálnej komisárky Slovenskej republiky na EXPO 2017 Patrície Žáčikovej.

Podujatie sa tešilo pomerne vysokému záujmu najmä mladých ľudí, ktorí mali so slovenskými športovcami, reprezentantmi Slovenska na severe Kazachstanu, interaktívny dialóg.

 

 

 

 

 

 

 

— Návšteva delegácie Juhokozašskej oblasti Kazachstanu —

 

Generálna komisárka prijala v slovenskom pavilóne delegáciu Juhokazašskej oblasti Kazachstanu, ktorá zavítala do expozície SR.

Ide o jeden z významných regiónov Kazašskej republiky, ktorý je teritoriálne viac ako 2-krát väčší než územie Slovenskej republiky a patrí medzi hospodársky perspektívne regióny krajiny.

Uholné elektrárne tvoria až 80% všetkých výrobných elektrických energií, čo so sebou prináša radu komplikácií. Jednou z nich je aj masívne znečistenie ovzdušia, ktoré sa najviac prejavuje na juhu krajiny v okolí veľkých miest akým je aj Šymkent. Emisný limit tu býva mnohonásobne prekračovaný, čo súvisí s respiračnými problémami tamojších obyvateľov.

Spoločnou témou na diskusiu bola modernizácia elektrární, rovnako ako aj odstraňovanie rôznych ekologických záťaží a škôd spôsobených neľahkou ťažbou, čo poskytuje veľké možnosti pre slovenské firmy. Rovnako závažnou témou a podnetom pre spoluprácu so SR je aj oblasť zdravotníctva, kde je potenciál spolupráce pri zabezpečení technického vybavenia štátnej nemocnice.

 

 

— Návšteva zástupcov Štátnej technickej univerzity
D. Serikbayevského —

25. augusta 2017

 

Za okrúhlym stolom sa zástupcovia Štátnej technickej univerzity D. Serikbayevského z východného Kazachstanu, vedení prof. Maržan Sadenovou, riaditeľkou oddelenia Vedeckej, výskumnej a inovačné činnosti univerzity, stretli s generálnou komisárkou pre EXPO 2017 Astana Patríciou Žáčikovou.

Témou prezentácie bol vzdelávací systém SR a možnosti potenciálnej spolupráce so SR. Generálna komisárka informovala o možnostiach výmeny a spolupráce so SR, ktoré môžu zahŕňať výmenu výskumných pracovníkov, učiteľov a administratívnych pracovníkov a študentov v rámci dohôd medzi oboma krajinami, organizáciu koordinovaných pedagogických aktivít, spoluprácu na výskumných a inovatívnych projektoch, publikačnej činnosti, organizácii medzinárodných kolokvií, ako aj odporučila vybrané univerzity pre potenciálnu spoluprácu. Zástupcovia Štátnej technickej univerzity D. Serikbayevského prejavili záujem o nadviazanie užšej spolupráce. 

  

 

— Návšteva Asociácie podnikateľov Astany "Saryarka" —

23. augusta 2017

 

Vedúci predstavitelia Asociácie podnikateľov Astany "Saryarka", vedení predsedom predstavenstva správnej rady a generálnym riaditeľom spoločnosti Erikom Sagievom, navštívili pavilón SR.

Zároveň uskutočnili pracovné stretnutie s generálnou komisárkou národnej sekcie SR pre EXPO 2017 Patríciou Žáčikovou. Cieľom stretnutia bolo nadviazať kontakty so Slovenskou republikou v súvislosti s podporou a rozvojom spolupráce na úrovni podnikateľského prostredia oboch krajín.

Generálna komisárka poskytla informácie o podnikateľskom prostredí SR, jeho sektorovej orientácii, exportnom zameraní, možnostiach zakladania podnikateľských subjektov, ale aj o podmienkach, ktoré vytvára štát pre podnikateľov. Počas stretnutia spoločne diskutovali o príležitosti vytvorenia priestoru pre komunikáciu, výmenu informácií, výmenu rôznych podnikateľských zámerov a projektov, výmene nových kontaktov, organizácii podnikateľských aktivít, spolupráci s vládnymi organizáciami v oblasti podpory malých a stredných podnikov.

 

 

— Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej republiky v Slovenskej republike Serzhana Abdykarimova —

23. augusta 2017

 

Serzhan Abdykarimov mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Republiky Kazachstan a v Slovenskej republike navštívil počas svojej dovolenky medzinárodnú výstavu EXPO 2017 Astana a zavítal aj do slovenského pavilónu.

So záujmom si prezrel expozíciu a vyjadril svoj obdiv a pochvalu k jej realizácii. Veľmi intenzívne sa zaujímal o návštevnosť a dianie na pôde slovenského domu, ako aj o spoluprácu s miestnymi inštitúciami, subjektmi počas EXPA. Vyjadril presvedčenie, že spoločné úsilie prinesie určite pozitívne výsledky pre budúcu ekonomicko-hospodársku spoluprácu oboch krajín. 

 

 

— Pracovná cesta zástupcov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. —

21. - 24. augusta 2017

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. uskutočnila v termíne od 21. - 24. augusta 2017 svoju pracovnú cestu na EXPO 2017 v Astane. Delegácia ZSSK vedená predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Filipom Hlubockým počas svojho programu navštívila expozíciu SR na EXPO 2017 v Astane, rovnako ako aj vybrané národné expozície.

Súčasťou pracovného programu v koordinácii a v sprievode generálnej komisárky Patrície Žáčikovej bolo pracovné stretnutie s vedením Kazašskej železničnej spoločnosti АО « НК «КТЖ» kde bola hlavnou témou diskusie vzájomná prezentácia zúčastnených spoločností, prezentácia investičných projektov CEZ Chorgos - Východná brána, ako aj osobnej prepravy zabezpečovanej spoločnosťami.

Súčasťou pracovného programu bola i prehliadka novej vlakovej stanice pre osobnú prepravu s kompletnou infraštruktúrou, doplnená o odborným výkladom a konzultáciami poskytnutými jej riaditeľom. 

O návšteve ŽSS napísali aj tu: http://www.railways.kz/ru/node/11861.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— "Renewable Energy and Quality
of Life" fórum —

14. - 15. augusta 2017

 

V dňoch 14. - 15. augusta 2017 sa pod záštitou organizácie UNITAR uskutoční fórum s názvom "Renewable Energy and Quality of Life" na výstave EXPO 2017 v kazašskej Astane.

Program konferencie bude zahŕňať prednášky, prejavy, panelové diskusie, workshopy, ako aj stručné prezentácie inovatívnych spoločností CleanTech, ktoré poskytujú prístup k energii pre všetkých. 

Pridajte sa k nám, pretože sa zameriavame na obnoviteľné zdroje energie a nové technológie, ktoré umožňujú zmierňovať chudobu, podporovať rodovú rovnosť, poskytovať cenovo dostupné a čisté energie a bojovať proti zmenám klímy, čím sa v konečnom dôsledku zvyšuje celosvetová kvalita života.

  

 

— Návšteva zástupcov Medzinárodnej banky pre ekonomickú spoluprácu —

13. - 15. augusta 2017

 

V dňoch 13. - 15. augusta 2017 navštívili pavilón Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane zástupcovia   Medzinárodnej banky pre ekonomickú spoluprácu so sídlom v Moskve a vysoko ocenili filozofiu pavilónu. Zástupcovia sa zúčastnili aj konferencie na tému "Obnoviteľná energia a kvalita života".

  

 

Návšteva Generálneho komisára Litovskej republiky Romasa Jankauskasa

14. augusta 2017

 

Generálny komisár Litovskej republiky Romas Jankauskas dňa 14. augusta 2017 navštívil slovenskú expozíciu. So záujmom si prezrel jednotlivé zóny a venoval intenzívny záujem vystaveným technológiám Ecocapsule a Chargebrelly. Rovnako ho zaujal v pavilón prezentovaný turizmu na Slovensku a umelecké diela. 

 — Nakrúcanie prezentačného spotu
o pavilóne SR —

9. august 2017

 

Dňa 9. augusta 2017 sa uskutočnilo nakrúcanie prezentačného spotu o pavilóne SR na EXPO 2017 Astana lotyšskými partnermi pre účely prezentačného dokumentu Latvia EXPO 2017, ktoré bolo zamerané nielen na prezentáciu koncepcie pavilónu SR, ale predovšetkým jeho nosných technológii Ecocapsule a Chargebrelly. Priestor pre prezentáciu bol poskytnutý i projektu technológie viacúčelovej turbíny vedca Ing. arch. Štefana Tkáča, PhD. 

 

 

— Prezentácia úspešného slovenského vedca Ing. arch. Štefana Tkáča —

5. - 12. august 2017

 

Pavilón SR na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v Astane bol v termíne od 5. - 12. augusta 2017 hostiteľom úspešného slovenského vedca Ing. arch. Štefana Tkáča, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý prezentoval svoj projekt technológie viacúčelovej turbíny na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom, ako aj ponuku pre potenciálnu spoluprácu. Prezentácie projektu sa zúčastnil aj mimoriadnym a splnomocneným veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza.

Autor bol za technológiu ocenený na medzinárodnom veľtrhu inovácií Taipei International Invention Show & Technomart 2012 a v Slovenskej republike Cenou Jana Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselno právne chránené slovenské riešenie .

 

— Návšteva slovenských turistov - cestovateľov —

31. júla 2017

 

Pavilón Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane skupina zástupcov o.z. ZENIT SK z Malaciek, ktorých viedol pán Milan Merc.

Malačania navštívili aj Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Astane, kde sa s nimi stretol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza.

 

 

— Barys Astana v slovenskej expozícii —

31. júla 2017

 

Dňa 31. júla 2017 sa uskutočnilo stretnutie vedenia HK Barys Astana zastúpené Askarom S. Šopobaevom, prezidentom HK a viceprezidentom HK Borisom A. Ivaniščevom s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslanecom Slovenskej republiky v Kazašskej republike Petrom Juzom a generálnou komisárkou SR na EXPO 2017 Patríciou Žáčikovou.

Súčasťou stretnutia bola i obhliadka nového hokejového stánku "Barys Aréna" s kapacitou 11 626 divákov, kde sa o.i. hrávajú aj zápasy nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy, ako aj diskusia o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom v oblasti športu, špeciálne v rámci témy výchovy hokejovej mládeže ale aj iných potenciálnych foriem spolupráce.

Následne 1. augusta 2017 si vedenie HK Barys Astana prezrelo expozíciu SR na EXPO 2017 v Astane.

 

 

  

 

 

 

 

— Poďakovanie za charitatívnu pomoc —

27. júla 2017

 

Týmto vyjadrujem svoje úprimné a hlboké poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli k zozbieraniu hmotnej pomoci pre deti zo sociálne slabých rodín v Karagande a okolí. Osobné poďakovanie patrí Miroslave Kudelásovej zo SARIO, ktorá opätovne prispela svojou osobnou iniciatívou pri koordinácii zbierky.

Prejav vďaky pre všetkých, ktorí prispeli k tomuto hodnotnému počinu, prikladám aj v podobe listu manželky veľvyslanca Zastupiteľského úradu v Astane pani Lucii Juzovej.

 

Patrícia Žáčiková, generálna komisárka národnej sekcie SR na EXPO 2017 Astana 

 

 

 

— Návšteva námestníka ministra priemyslu Českej republiky pre zahraničný obchod a Európsku úniu Vladimíra Bärtla —

27. júla 2017

 

Expozíciu Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane si s veľkým záujmom 27. júla 2017 pozrel námestník ministra priemyslu Českej republiky pre zahraničný obchod a Európsku úniu Vladimír Bärtl so sprievodom.

Počas stretnutia na pôde Slovenska na EXPO 2017 bol český hosť prijatý generálnou komisárkou SR pre EXPO 2017 Patríciou Žáčikovou a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Kazašskej republike Petrom Juzom.

Vo veľmi priateľskej a profesionálnej atmosfére prediskutované otázky procesu prípravy účasti oboch republík na výstave, výstavby národných pavilónov a najmä doterajšie skúsenosti s prezentáciou podnikateľských subjektov počas EXPO 2017 v Astane. Uvedené stretnutie potvrdilo vysoký stupeň záujmu partnerov o ďalšiu profesionálnu a vzájomne výhodnú koordináciu a spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti ekonomickej diplomacie v priestore Kazachstanu a Kirgizska v kontexte očakávanými podujatiami spojenými s rokom 1918 - stým výročím vzniku Česko-Slovenska.

 

 Odovzdanie charitatívneho daru Slovenska v Karagande —

26. júla 2017

 

Dňa 26. júla 2017 Generálna komisárka Slovenskej republiky pre EXPO 2017 Astana p. Patrícia Žáčiková a  manželka mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Kazašskej republike p. Lucia Juzová, odovzdali, v rámci charitatívneho segmentu činnosti ZÚ Astana, zástupcom Karagandijskej katolíckej diecézy v Karagande charitatívny dar Slovenska, ktorý bol dopravený do Kazachstanu ako súčasť Národného dňa Slovenska na EXPO 2017 v Astane. 

Charitatívna zásielka ktorá predstavovala viac ako 800 kg detského a kojenecké oblečenia, detskej kozmetiky, posteľného prádla a hračiek je určená pre deti zo sociálne slabších rodín v Karagande.

Vďaka dlhodobej aktivite manželky veľvyslanca, pochopeniu Genereálnej komisárky SR pre EXPO 2017 a záujmu agentúry SARIO a jednotlivých podnikateľov - slovenský špeciál TU 154M v rámci svojej "poslednej" vzdušnej cesty priviezol do Astany zmienený dar.

Charitatívny dar osobne prebral biskup Karagandijskej diecézy Adelino D. Oro a slovenská rádová setra Alma.

 

 

— Národný deň Slovenskej republiky na EXPO 2017 —

18. júla 2017

 

Utorok 18. júla patril na svetovej výstave EXPO 2017 Astana Slovenskej republike. Počas Národného dňa sa Slovensko v našom pavilóne i mimo neho predstaví ako moderná krajina, ktorá môže svetu ponúknuť nielen bohatstvo kultúrnych tradícií, ale aj unikátne a progresívne technologické riešenia pre súčasnosť a budúcnosť. Našu delegáciu vedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.

Po protokolárnej časti Národného dňa SR (štátnych hymnách našej a hostiteľskej krajiny a príhovoroch vedúcich delegácií Kazachstanu a Slovenska) sa na národnej scéne výstaviska hosťom predstavil špičkový slovenský folklórny súbor Lúčnica a nasledovala prehliadka expozícií oboch krajín. V slovenskom pavilóne sa predstavili spoločnosti Farm Trade, Ecocapsula, Chargebrella, Štrbské Presso a nechýbala ani prezentácia cestovného ruchu a turizmu SR. Dianie počas celého dňa v pavilóne Slovenskej republiky sprevádzal príťažlivý kultúrny program.

Taktiež sa počas Národného dňa SR uskutočnili bilaterálne rokovania štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferenca s prvým námestníkom ministra pre energetiku Kazašskej republiky Bakhytzhanom Dzhaksaliyevom a s viceprezidentom spoločnosti KTŽ -NK AO Eljubaevom Sanžarom Bachytovičom. Témami rozhovorov bola spolupráca v energetike, medzivládna komisia medz SR a RK, ale aj projekt Silk Road ako i výstavba intermodálneho terminálu na Slovensku - na konci širikokoľajnej železnice na východe Slovenska.

Ďalšie bilaterálne rokovania štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR Dany Meager, generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva SR Milana Lapšanského a generálneho riaditeľa spoločnosti LESY SR Mariana Staníka, sa uskutočnili s viceministrom Ministerstva pôdohospodárstva Republiky Kazachstan Nysanvbaevom Erlanom Nuralyevičom a s predsedom Obchodnej komory Republiky Kazachstan Erenovom Ajanom Ajdarbekovom. 

Témami bilaterálnych rokovaní boli najmä rozvoj spolupráce v oblasti exportu potravinárskych výrobkov do Kazašskej republiky, oblasť živočíšnej výroby (záujem o nákup plemenného materiálu a technológií pre chov hospodárskych zvierat zo strany Kazašskej republiky) a problematika sanitárnych a fytosanitárnych certifikátov. V rámci rokovaní sa pokračovalov diskusii o nadviazaní spolupráce v oblasti osiva, sadeníc, stromčekov a ďalších služieb spojených so zalesňovaním Kazašskej republiky. 

https://youtu.be/_DDCiwaxClI

https://youtu.be/3M_7nwou3jc

https://youtu.be/MGnodiUrLlQ 

 Vo štvrtok 19. júla bude program pokračovať obchodným fórom za účasti delegácií podnikateľov zo Slovenska a Kazachstanu, očakáva sa podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a Kazachstanom a viaceré bilaterálne rokovania predstaviteľov oboch krajín.

Ďalšie informácie o Národnom dni SR nájdete na Kazpravda.kzVcas.skTeraz.sk24.kzPrservis.skLiter.kz24hod.sk 

  

— Návšteva podpredsedu vlády Kazašskej republiky Bakytzhana Sagintayeva  —

16. júla 2017

 

Podpredseda vlády Republiky Kazachstan Bakytzhana Sagintayeva s jeho sprievodom privítala na pôde pavilónu generálna komisárka SR pre EXPO 2017 Patrícia Žáčiková. Bakytzhana Sagintayeva zaujala koncepcia pavilónu. Pochvaľne sa vyjadril k tomu, že prezentuje Slovensko ako celok. Zaujala ho ecocapsula, kde sa zaujímal o jej výrobu a využitie. Pri exponáte vyzdvihol jeho ekologický prístup k využívaniu zelených energií. 

 

 

— Návšteva štátnej tajomníčky ministerstva hospodárstva Poľskej republiky —

14. júla 2017

 

Dňa 14. júla 2017 zavítali do slovenkého pavilónu štátna tajomníčka ministerstva hospodárstava Poľskej republiky Jadwiga Emilewicz za sprievodu generálneho komisára Poľskej republiky pre EXPO 2017 Andrzeja Stefańskeho. Poľskú návštevu privítala generálna komisárka SR pre EXPO 2017 Patrícia Žáčiková a predstavila im expozíciu Slovenskej republiky. Hostia sa vyjadrili veľmi pochvalne k spracovaniu konceptu a dizajnu pavilóna SR.

Pani štátna tajomníčka svoje uzannie pre pavilón SR zapísala i do pamätnej knihy.

 

 

 

 

 

 

— Návšteva predsedu Senátu Českej republiky Milana Štěcha—

14. júla 2017

 

Počas svojej oficiálnej návštevy na EXPO 2017 "Energia budúcnosti" v Astane, navštívil 14. júla 2017 slovenský pavilón predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Milan Štěch, ktorý viedol českú parlamentnú delegáciu na tejto medzinárodnej výstave EXPO 2017. V pavilóne sa interaktívnou formou zoznámil s filozofiou slovenskej expozície - len ľudský um dokáže riešiť problémy budúcnosti (vrátane energie).

Predseda Senátu ČR sa na slovenskej pôde stretol s generálnou komisárkou SR pre EXPO 2017 Patríciou Žáčikovou a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Kazašskej republike Petrom Juzom. V rámci neformálnej diskusie si vymenili názory a skúsenosti z doterajšieho priebehu výstavy. Na záver návštevy sa predseda Senátu ČR zapísal do pamätnej knihy pavilónu SR na EXPO 2017.

 

 

— Slovenský pavilón navštívila medzinárodná porota —

13. júla 2017

 

Za účelom udelenia ocenení na Medzinárodnej špecializovanej výstave EXPO 2017 Astana za interpretáciu témy, ale aj dizajnového a projektového spracovania pavilónov dňa 13. júla navštívila slovenský pavilón medzinárodná porota.

Porota v zložení - Prezident Bureau International des Expositions, generálny tajomník BIE, členovia nominovaní organizátorom, členovia odporúčaní BIE si prehliadlia pavilón SR, ktorý sa podľa pravidiel výstavy uchádza o ocenenie v kategórii C - jednotlivé pavilóny menšie ako 350 m2.

BIE oficiálne oznámi víťazov v súlade s Rozhodnutie poroty pred zatvorením výstavy, čo je naplánované na 9. septembra 2017.

  

— Návšteva ministra priemyslu a obchodu Českej republiky Jiřího Havlíčka —

12. júla 2017

 

V rámci svojej oficiálnej návštevy Kazachstanu poctil 12. júla 2017 navštevou slovenský pavilón na EXPO 2017 v Astane člen vlády Českej republiky - minister priemyslu a obchodu Českej republiky pán Jiří Havlíček so sprievodom.

V rámci stretnutia na pôde Slovenska v Astane ho privítala generálna komisárka SR pre EXPO 2017 Patrícia Žáčiková. Prijatia sa zúčastnili aj nasledovní hostia: veľvyslankyňa Českej republiky v Kazachstane Eliška Žigová, komisár ČR pre EXPO 2017 Jan Krs, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazachstane Peter Juza.

Generálna komisárka SR pre EXPO 2017 Patrícia Žáčiková previedla návštevu pavilónom SR a informovala partnerov o filozofii slovenskej expozície na EXPO 2017. Taktiež v diskusii poskytla informácie o ktoré sa českí partneri zaujímali v nadvaznosti na výsledky doterajších slovenských podnikateľských misií do Kazachstanu v rámci EXPO 2017. Samostatným okruhom diskusie boli možnosti tesnejšej spolupráce v oblasti obchodnej a kultúrnej diplomacie medzi Českou a Slovenskou republikou v roku 2018 v Kazachstane, ale aj v priestore Kirgizska.

 

 

 

 

 

 

— Deň OECD na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v Astane —

11. júla 2017

 

V rámci sprievodných podujatí spojených s medzinárodnou výstavou EXPO 2017  sa 11. júla 2017 v Astane konal "Deň OECD", na ktorom sa zúčastnil a reprezentoval Slovensko mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza.

Na akcii bola predstavená činnosť OECD (najmä so zameraním na ekológiu a energetiku) a boli prediskutované pre Kazachstan a Strednú Áziu aktuálne témy: štrukturálne opatrenia urýchlenia ekonomického rastu, spôsoby stimulovania a financovania ekologicky orientovaného rastu, riadenie efektívneho a spravodlivého využívania vodných zdrojov v regiónie, nová kvalita vzdelávania v podmienakch ekologicky orientovanej ekonomiky.

Za kazašskú stranu bol na podujatí hlavným rečníkom Timur Sulejmenov, minister národnej ekonomiky Kazachstanu.

  

 

— Možnosti VŠ vzdelávania na Slovensku —

6. júla 2017

 

Dňa 06. júla 2017 sa slovenskej pôde medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane uskutočnila prezentácia možností vysokoškolského štúdia pre kazašských (a iných) záujemcov na slovenských vysokých školách, ktorej sa zúčastnil aj J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza.

           

Prednášajúci JUDr. Branislav Fábry, PhD., vo svojej prednáške prezentoval možnosti VŠ vzdelávania pre zahraničných záujemcov na Slovensku, s akcentom na získanie vysokoškolského vzdelania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

 

— Návšteva zástupcov spoločnosti IPESOFT —

 

Spoločnosť IPESOFT Žilina zastúpená Floriánom Kevickým a Jánom Paulínym dlhodobo patrí medzi aktívne spoločnosti na kazašskom trhu. IPESOFT je prominentným partnerom najväčšej kazašskej štátnej spoločnosti, zamestnáva najviac ľudí a je najväčším daňovým plátcom v krajine АО "Қазақстан Темiр Жолы".

Zástupcovia spoločnosti IPESOFT navštívili aj slovenský pavilón na EXPO 2017 a stretli sa s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Kazachstane Petrom Juzom.

 

 

— Future Energy Forum 2017 —

29. júna 2017

 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza sa vo štvrtok 29. júna 2017, v priestoroch medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane, zúčastnil v rámci projektu Future Energy Forum 2017, medzinárodnej konferencie The Energy Revolution, na ktorej sa diskutovalo o energetickej budúcnosti ľudstva.

Akcia bola súčasťou série odborných fór a konferencií, organizovaných pri príležitosti konania medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane.

  

 

— Slovensko-kazašské obchodné fórum  —

20. - 21. júna 2017 

 

Na pôde slovenského domu na EXPO 2017 Astana v Kazachstane sa v dňoch 20.-21.6.2017 uskutočnilo Slovensko-kazašské obchodné fórum, koordinované generálnou komisárkou SR pre EXPO 2017 Astana Patríciou Žáčikovou.

Obchodné fórum sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu S , v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a miestnou agentúrou na podporu podnikania - B2B Kazachstan.

Súčasťou podnikateľskej delegácie boli zástupcovia 32 slovenských firiem, pre ktoré agentúra SARIO zorganizovala počas dvoch samostatných podnikateľských fór v priestoroch slovenského pavilónu bilaterálne stretnutia s kazašskými partnermi. Za kazašskú stranu sa oboch fór zúčastnilo spolu 117 spoločností, celkovo sa zrealizovalo 287 bilaterálnych rokovaní, z ktorých mnohé boli úspešné a indikovali postupný potenciálny rozvoj spolupráce medzi oboma krajinami aj v budúcnosti.

Ďalšiu časť programu podnikateľskej misie tvorila aj samotná návšteva medzinárodnej výstavy EXPO a prehliadka ostatných národných pavilónov. Podnikatelia taktiež absolvovali bohatý program zložený z prezentácií, prednášok, networkingových podujatí a návštev.

 

  

— Projekcia slovenského filmu AGÁVA  —

16. júna 2017

 

Ide o prácu režiséra O. Šulaja a producenta P. Pašša. Film bol nakrútený podľa knihy L. Balleka (inak dlhoročného veľvyslanca Slovenska v Prahe). Festival tradične pripravuje Predstaviteľstvo EÚ v Kazachstane pri spoluúčasti veľvyslanectiev členských krajín Európskej únie akreditovaných v Kazachstane. V tomto roku ho otváral aj EÚ SR pre Strednú Áziu P. Burian. 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza v príhovore okrem umeleckých kvalít filmu, ktorý dôstojne reprezentuje Slovensko v Kazachstane, poďakoval aj za hojnú účasť Slovákov, ktorí sú pracovne, alebo hosťami EXPO 2017. 

Premietania sa zúčastnila aj Generálka komisárka Slovenskej republiky EXPO 2017 Patrícia Žáčiková ako aj kolektív zamestnancov slovenského pavilónu.

 

 

— Výstava EXPO 2017 je orientovaná na nové technológie a na budúcnosť energetiky —

11. júna 2017

 

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve Oľga Algayerová ako aj ďalší slovenský diplomat, generálny tajomník Sekretariátu Energetickej charty Urban Rusnák,  dňa 11. júna 2017 zavítali do pavilónu SR počas svojej pracovnej cesty v Astane.

Maroš Šefčovič si prezrel aj slovenský pavilón, ktorý je podľa neho "dobre urobený" a interaktívny, lebo približuje nielen krásy Slovenska, ale aj naše inovácie v oblasti energetických zmien.

"Slovensko sa predstavuje ako krajina, ktorá má rôzne možnosti produkovania energie, slovenský pavilón, ktorý je uprostred pavilónov z ostatných členských krajín EÚ, bude podľa prvých odoziev návštevníkov určite bude patriť k tým populárnym pavilónom", uviedol podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

 

  

Poslanci NR SR rokovali so svojimi partnermi v Astane

9. júna 2017

 

V Astane sa 9. júna 2017 stretla delegácia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vedená predsedom Skupiny priateľstva medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou, poslancom Petrom Marčekom so svojim partnermi z Mažilisu Parlamentu Kazachstanu.

Predsedníčka Skupiny priateľstva za kazašskú stranu Anar Žailganova ocenila rozhodnutie SR zúčastniť sa výstavy EXPO 2017 v Astane, predstaviť svoju krajinu a úspechy SR v oblasti zelených energií, čo dozaista prispeje k úspešnej realizácii samotnej výstavy.

Stretnutie predstavilo ďalší impulz rozvoja medziparlamentnej spolupráce a dialógu medzi SR a Kazachstanom. 

 

 

Minister zdravotníctva navštívil Kazachstan

8. - 10. júna 2017

 

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil v dňoch 8. až 10. júna Kazašskú republiku, kde s kazašským ministrom zdravotníctva Yelzhanom Birtanovom rokoval o vzájomnej spolupráci. Sústredili sa napríklad na reformu všeobecného lekárstva.

Minister Drucker informoval o rezidentskom programe na Slovensku, ktorý má pomôcť zvýšiť počet praktických lekárov a zatraktívniť povolanie a odbornosť všeobecného lekára. Hovorili aj o problematike celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, či verejného zdravotníctva. Témou bola aj oblasť riadenia nemocníc, slovenský minister informoval o krokoch, ktoré Slovensko podniklo na zefektívnenie riadenia zdravotníckych zariadení, ako napríklad vznik dozorných orgánov v nemocniciach alebo rád riaditeľov. Slovenská delegácia navštívila aj Národné centrum pre neurochirurgiu. Minister zdravotníctva sa v kazašskej Astane zúčastnil aj na slávnostnom otvorení slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO 2017.

  

— Minister hospodárstva SR Peter Žiga využil cestu do Kazachstanu aj na viaceré bilaterálne rokovania  —

9. júna 2017

 

Počas pracovnej návštevy Kazachstanu, pri príležitosti otvorenia EXPO 2017 9. júna 2017, sa minister stretol s ministrom národného hospodárstva Kazašskej republiky Timurom Suleimenovom a ministrom energetiky Kazašskej republiky Kanatom Bozumbayevom.

Z týchto stretnutí podľa neho vyplynulo, že bude potrebné opätovne "naštartovať" medzivládnu komisiu, ktorá nezasadla už od roku 2013. Vidí priestor na rozvoj vzájomnej obchodnej výmeny, ktorá je v súčasnosti len v objeme okolo 40 - 50 miliónov eur. "Potenciál je určite väčší," zdôraznil minister.

Slovensko má podľa neho veľký záujem využiť aspoň tú časť širokorozchodnej železnice, ktorú máme na východnom Slovensku. Hovorí sa aj o predĺžení širokého rozchodu na západ, čo je však dlhodobá záležitosť. "V krátkej budúcnosti by sme možno mali postaviť nejaké logistické centrum a stať sa takým západným bodom pre celú novú Hodvábnu cestu smerom na západnú Európu," myslí si Žiga.

 

 

 Slovensko úspešne otvorilo svoj pavilón na svetovej výstave EXPO v Astane

9. júna 2017

 

V Astane sa začala významná medzinárodná výstava EXPO 2017. Slovensko hneď v prvý deň úspešne predstavilo svoj pavilón s expozíciou, ktorej charakter vystihuje heslo "Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti". Tento slogan vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov vedomostného a ľudského potenciálu, ktoré naša krajina môže ponúknuť svetu. Počas celého trvania výstavy bude Slovensko sprevádzať značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA.

Expo v Astane je pre našu krajinu dobrou príležitosťou na zviditeľnenie, čo skonštatoval pri príležitosti otvorenia slovenskej expozície v prvý deň výstavy minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorý vedie slovenskú delegáciu na otvorení tohto medzinárodného podujatia v hlavnom meste Kazachstanu.

"Snažili sme sa pripraviť náš pavilón, aby čo najlepšie vystihoval slovenskú mentalitu, kultúru, inovatívnosť. Sú tam spojené všetky tieto prvky a myslím si, že sa určite nemáme za čo hanbiť. Energetika, ktorej je tematicky venované celé EXPO, je našou dominantou. Máme sa čím pochváliť," - zdôraznil minister.

Pavilón s rozlohou 354 m² predstavuje Slovensko ako krajinu s rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou aj vedeckou silou prostredníctvom piatich tematických oblastí. Celkový rozpočet účasti na EXPO v Astane je 2,66 milióna eur. Slovenská republika bude na výstave zastúpená po celý čas, od 10. júna do 10. septembra tohto roka. Vrcholom prezentácie Slovenska je Národný deň, ktorý bude 18. júla. Do Astany mieria aj dve veľké podnikateľské misie, ktoré by mohli otvoriť dôležité obchodné príležitosti. 

"Máme jeden z najkrajších pavilónov, urobený načas, takže si myslím, že tu budeme určite vyčnievať nad ostatnými. Tým sa dostaneme aj do povedomia," zhodnotil Žiga. Pripomenul, že Kazachstan je aj jedným z dôležitých partnerov v rámci projektu novej Hodvábnej cesty, čo je ďalším dôvodom, prečo sa zúčastniť tohto medzinárodného podujatia.

Účasťou na výstave deklaruje Slovensko záujem na rozvoji medzinárodných hospodárskych vzťahov, vyzdvihla počas otvorenia slovenského pavilónu generálna komisárka expozície SR na EXPO 2017 Patrícia Žáčiková. "Počas svetovej výstavy máme ambíciu zaujať ponukou na spoluprácu, ktorú predloží niekoľko desiatok slovenských podnikateľských subjektov, ktoré pricestujú do Astany počas podnikateľských misií v nadchádzajúcom období," avizovala.
 
Minister hospodárstva využil cestu do Kazachstanu aj na viaceré bilaterálne rokovania, napríklad s ministrami hospodárstva a investícií. Z týchto stretnutí podľa neho vyplynulo, že bude potrebné opätovne "naštartovať" medzivládnu komisiu, ktorá nezasadla už od roku 2013. Vidí priestor na rozvoj vzájomnej obchodnej výmeny, ktorá je v súčasnosti len v objeme okolo 40 - 50 miliónov eur. "Potenciál je určite väčší," zdôraznil minister.

Slovensko má podľa neho veľký záujem využiť aspoň tú časť širokorozchodnej železnice, ktorú máme na východnom Slovensku. Hovorí sa aj o predĺžení širokého rozchodu na západ, čo je však dlhodobá záležitosť. "V krátkej budúcnosti by sme možno mali postaviť nejaké logistické centrum a stať sa takým západným bodom pre celú novú Hodvábnu cestu smerom na západnú Európu," myslí si Žiga. 

Počas najbližších troch mesiacov sa na EXPO 2017 v Astane predstaví 115 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

 

 

— Oficiálne otvorenie Medzinárodnej výstavy EXPO 2017 —

9. júna 2017

 

Oficiálne otvorenie Medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane sa bude konať dňa 09.06.2017. Na oficiálnom otvorení bude prítomná slovenská delegácia, ktorú bude viesť minister hospodárstva SR Peter Žiga. 

Delegácia bude pozostávať zo 44 delegátov, medzi ktorými bude aj minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a veľvyslanec SR v Kazachstane Peter Juza s manželkou. Taktiež sa výstavy zúčastnia  zástupcovia jednotlivých rezortov z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem zástupcov rezortov sa výstavy zúčastnia aj poslanci Národnej rady SR, zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a i.

Účasť zástupcov médií potvrdili RTVS a TA3 ako aj Tlačová agentúra SR (TASR).

 

Oficiálne otvorenie výstavy by sa malo uskutočniť v doobedňajších hodinách a otvorenie národného pavilónu SR by sa malo uskutočniť v poobedňajších hodinách, pričom oficiálne otvorenie slovenského pavilónu bude sprevádzané slávnostnými príhovormi a neskôr umeleckým vystúpením folklórneho súboru Šarišan.

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 

O dva týždne sa Slovensko predstaví na veľtrhu EXPO 2017 v kazašskej Astane

29. mája 2017

 

V sobotu 10. júna v kazašskej metropole Astana slávnostne otvoria medzinárodnú výstavu EXPO 2017. Počas najbližších troch mesiacov sa na nej bude prezentovať 115 krajín z celého sveta vrátane Slovenska, a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia. 

Charakter slovenskej expozície na výstave vystihuje heslo "Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti". Tento slogan vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov vedomostného a ľudského potenciálu, ktoré môže ponúknuť svetu naša krajina. Počas celého trvania výstavy bude Slovensko sprevádzať značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA.

"Chceme sa sústrediť najmä na spoluprácu v energetickej oblasti. Slovensko zároveň budeme prezentovať ako inovatívnu a vedomostnú krajinu," vysvetľuje generálna komisárka expozície SR Patrícia Žáčiková. Výstava ponúka príležitosť aj pre slovenských podnikateľov nadviazať cenné kontakty a preniknúť na nové zaujímavé trhy, predovšetkým v Ázii. S podporou vlády sa pripravujú minimálne dve veľké podnikateľské misie.

Veľvyslanec Kazašskej republiky Seržan Abdykarimov sa poďakoval slovenskej vláde za účasť na výstave. "Pre Kazachstan sú dôležité skúsenosti Slovenska v oblastiach, ako je energetická efektívnosť, úspory energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vývoj energetických technológií," dodal. Organizátori podľa neho očakávajú 5 miliónov návštevníkov. V tejto súvislosti Kazachstan od 1. januára 2017 zaviedol pre občanov krajín OECD vrátane Slovenska bezvízový vstup na 30 kalendárnych dní.

Náš pavilón predstaví Slovensko ako krajinu s rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou i vedeckou silou prostredníctvom piatich tematických oblastí. Celá expozícia na ploche 360 m2 je poňatá ako jedno veľké umelecké dielo. Autorom jej návrhu je spoločnosť Kvant z Bratislavy v spolupráci s architektom Jozefom Danákom z ART STUDIO JOKO v Trnave. "Na prezentáciu témy "energia budúcnosti" sme si zámerne vybrali nekonvenčný prístup. Úmyselne sme sa chceli zbaviť stereotypu podobných podujatí. Návrh zdôrazňuje základnú myšlienku, že všetky inovácie a revolučné nápady môžu vzniknúť jedine v ľudskom mozgu," priblížil východiská návrhu architekt Danák.

Slovenská expozícia prezentuje našu krajinu v oblasti inovácií, vedy a výskumu, kultúry, športu a cestovného ruchu. Stredobodom pozornosti nepochybne bude ECOCAPSULE - energeticky sebestačný inteligentný mikrodom; prezentuje udržateľnú inteligentnú domácnosť, poháňanú výhradne slnečnou a veternou energiou. Ide o produkt, ktorý môže byť používaný v celosvetovom meradle. "Na výstave EXPO 2017 sme sa rozhodli ukázať, ako by mohla Ecocapsule vyzerať v zariadenom stave. Preto sme v jej vnútri umiestnili výber produktov bežného použitia od najlepších slovenských dizajnérov a výrobcov. Takto sa snažíme zviditeľniť našu krajinu ako miesto, ktoré môže svetu ponúknuť množstvo talentu, kreativity a inovatívnych riešení pre lepšiu budúcnosť," spresnil Tomáš Žáček, riaditeľ dizajnu spoločnosti Ecocapsule. 

Nemenej zaujímavý exponát je inovatívna CHARGEBRELLA, prenosný dáždnik s napájacím zdrojom pre nabitie elektroniky. Susedmi slovenského pavilónu budú krajiny: Rumunsko, Francúzsko, Rakúsko, Austrália a Spojené arabské emiráty.

Celkový rozpočet SR na Expo v Astane je 2,66 milióna eur, jeho súčasťou sú náklady na výstavbu i technické a organizačné zabezpečenie. Vrcholom podujatia bude Národný deň Slovenskej republiky na EXPO 2017 18. júla; ťahákom na ňom bude svetoznáma Lúčnica. Výstava v Astane sa končí 10. septembra.

 

Dôležité upozornenie v súvislosti akreditáciou médií:

Redakciám, ktoré majú záujem vyslať svojho zástupcu na EXPO Astana 2017, pripomíname informáciu, že na vstup a pohyb v areáli v Astane je nevyhnutná akreditácia. 

 

Potrebné informácie nájdete na našej stránke EXPO Astana a na samotnej webovej stránke EXPO Astana.

  

 

Zahájenie činnosti Jednotného kontaktného centra EXPO 2017

 

V rámci medzinárodnej výstavy EXPO 2017 zahájilo svoju informačnú činnosť Jednotné kontaktné centrum EXPO 2017.

V kontaktnom centre pracuje 120 operátorov, ktorí môžu so záujemcami o informácie počas medzinárodnej výstavy EXPO 2017 komunikovať v: kazašskom, ruskom, francúzskom a anglickom jazyku

Na Jednotné kontaktné centrum EXPO 2017 v Astane sa možno obracať telefonicky na skrátené číslo 1440, alebo 8 800 080 2017 (pre klientov «Казахтелеком» a kazašských mobilných operátorov sa jedná o bezplatné hovory, pre ostatných operátorov sú hovory štandardne spoplatnené podľa príslušných zmlúv).

 

Okrem telefonického spojenia sa možno kontaktovať aj prostredníctvo sociálnych sietí:
Facebook
 @contactcenter.expo2017,
Twiter #c_center_expo.

 Taktiež prostredníctvom:
messengeru Telegram
 @ContactCenterEXPO2017Bot,
na e-mailovej adrese
1440@expo2017astana.com.

 Kontaktné centrum bude fungovať do 30. septembra 2017. 

 

 

— Dmitrij Petrukhin —

Motorkár - Putovník

 

Dmitrij Petrukhin, pôvodom z Kazachstanu, cestuje sám na svojej motorke s cieľom propagovať Kazachstan vo svete. Na svojej ceste cez 150 krajín plánuje precestovať 250 000 kilometrov a predpokladá, že táto cesta okolo sveta mu bude trvať asi 10 rokov.

Jednou z krajín, ktoré navštívil, bola aj Slovenská republika a pri tejto návšteve sa stretol s generálnou komisárkou pre expozíciu Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane, ktorá ho srdečne prijala.

Dmitrijovi prajeme veľa štastia na cestách a bezpečný návrat do rodnej krajiny. 

 

 

tel.: +7 701 711 06 80
e-mail: biker_petrukhin@mail.ru
web: www.petrukhin.kz
youtube.com/user/Petrukhin1
facebook.com/biker.petrukhin
instragram: d. petrukhin

 

 

— Pomoc pre Karagandu —

 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v kazašskej republike so sídlom v Astane v zastúpení manželky veľvyslanca pani Lucie Juzovej a v spolupráci s generálnou komisárkou národnej sekcie Slovenskej republiky pre EXPO 2017 Astana Patríciou Žáčikovou, si dovoľujú obrátiť sa na Vás so žiadosťou o možné dary pre deti zo sociálne slabých rodín z Karagandy a okolia (so slovenským kontextom) ,ktoré budú odovzdané Karagandijskej katolíckej diecéze v Karagande.

V Karagandijskej katolíckej diecéze v Karagande plnia svoje poslanie 4 slovenskí kňazi a 7 rádových sestier. Vecné a finančné dary boli už niekoľkokrát odovzdané deťom.

Za všetky príklady uvedieme ten ostatný, kedy v novembri 2016 pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Astane prostredníctvom agentúry SARIO boli vyzbierané a odovzdané vecné dary. Radi by sme na tento počin nadviazali i v súvislosti s participáciou Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2017 v Astane.

Dovoľte nám vyjadriť presvedčenie, že náš záujem, empatia voči ľuďom v núdzi a nezištná účinná pomoc budú dôstojnou deklaráciou hodnôt, ktoré Slovensko ako vyspelá európska krajina rešpektuje a podporuje.

Bude nám cťou, ak prípadné dary, v ktoré veríme budeme môcť odovzdať deťom v Karagande pri príležitosti účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na Národnom dni Slovenskej republiky v Astane, ktorý sa uskutoční 18.7.2017.

 

Vopred ďakujeme za podporu nášho úsilia.

 

Zber potrebných vecí bude realizovať: Agentúra SARIO

Nájdete nás: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Príjem darov: od 07:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň, do 13.júla 2017

Kontakt: Miroslava Kudelásová

E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk

Tel.č.: +421 910 828 204

Je možné darovať:
Detské sezónne oblečenie (pre chlapcov a dievčatá - všetky veľkosti)
Deky
Posteľné prádlo
Uteráky, osušky
Hygienické potreby
Sladkosti a cukrovinky

Hračky 

 

 — Energy & Slovakia Good Idea — 

 

V súvislosti s konaním medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane od 9. júna do 10. septembra 2017 Slovenská republika využíva variant národnej značky GOOD IDEA SLOVAKIA s názvom ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA. Nová verzia loga národnej značky je tematicky prispôsobená hlavnej téme výstavy, ktorou je energetika budúcnosti. 

Slogan GOOD IDEA SLOVAKIA vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov, ktoré Slovensko môže svetu ponúknuť. Účasť Slovenska na výstave EXPO 2017 v Astane bude prebiehať vo forme expozície v rámci národného pavilónu, kde sa bude prezentovať ako krajina s vysoko rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou i vedeckou silou.

Vzhľadom na hlavnú tému výstavy EXPO 2017 v Astane sa pozornosť SR bude sústrediť najmä na spoluprácu v energetickej oblasti. Značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA bude sprevádzať Slovensko počas celého trvania výstavy a tým aj vytvárať jeho jednotnú prezentáciu v zahraničí ako inovatívnej a vedomostnej krajiny.

 

 

— VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja —

 

V dňoch 11. - 14. júla 2017 sa v rámci výstavy EXPO 2017, ktorej motívom je "energia budúcnosti", konalo VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja.

Samotné fórum je súčasťou prvej ministerskej konferencie "Zaistenie stabilného rozvoja energetiky". Jedným z hlavných rečníkov na podujatí bude aj podpredseda EK M. Šefčovič. Fórum je pripravované vládou Kazachstanu v spolupráci regionálnymi komisiami OSN (ECE, ESCAP, ESCWA, ECA, ECLAC....), špecializovanými organizáciami OSN (UNIDO, UNDP...) a ďalšími partnermi (IEA, IRENA, Energy Charter...).

  

 

— Minister Lajčák si prevzal pamätnú štátnu medailu prezidenta Kazašskej republiky  —

15. marca 2017

 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák si z rúk kazašského veľvyslanca Seržana Abdykarimova prevzal pamätnú štátnu medailu Kazašskej republiky k 25. výročiu jej nezávislosti. Medaila, o udelení ktorej rozhodol kazašský prezident N. Nazarbajev, je vyjadrením uznania za vklad M. Lajčáka do rozvoja dvojstranných vzťahov medzi oboma štátmi.

Minister sa za ocenenie poďakoval, zablahoželal Kazachstanu k úspechom, ktoré zaznamenáva na medzinárodnej scéne a dodal, že Slovensko má záujem ďalej pokračovať v posilňovaní dialógu a v praktickej spolupráci, vrátane čerpania zo skúseností Kazachstanu pri predsedníctve v OBSE (2010).

S veľvyslancom Kazašskej republiky tiež minister hovoril o účasti SR na výstave EXPO 2017, ktorá sa bude konať v Astane, a ktorej ústredným motívom bude energetika budúcnosti. Slovenský deň na EXPO je naplánovaný na 18. júla 2017.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk