Svetová výstava EXPO Dubaj 2020

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 214 z 9. mája 2018 odsúhlasila oficiálnu účasť Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020, ktorá sa bude konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Slovenská republika sa bude prezentovať formou národnej expozície na ploche 1550 m2 v samostatne vybudovanom národnom pavilóne. Predbežný odhad všetkých výdavkov spojených s výstavou bol stanovený vo výške 6 841 046,- EUR.

 

Expo 2020 Dubaj bude prvou svetovou výstavou ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie a zároveň prvou v arabskom svete. Predpokladá sa, že vzhľadom na veľkolepé oslavy Zlatého výročia, 50. výročia založenia Spojených arabských emirátov, bude odlišnou od predchádzajúcich svetových výstav. Organizátori očakávajú návštevnosť výstavy v priemere 25 miliónov návštevníkov. Svoju účasť na výstave plánuje vyše 200 účastníkov, zúčastní sa 180 krajín a taktiež nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie.

Hlavná téma Expo 2020 Dubaj „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu. Hlavná myšlienka bola podľa Šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma navrhnutá tak, aby reflektovala víziu pokroku a rozvoja založenú na spoločnom zámere, odhodlaní a spolupráci.

V nadväznosti na hlavnú myšlienku boli vytvorené tri subtémy „Príležitosť“, „Mobilita“ a „Udržateľnosť“, ktoré umožňujú jednotlivým krajinám prezentovať svoj príbeh prostredníctvom danej témy a podporovať synergický efekt pri vzniku inšpirujúcich partnerstiev, progresívnych myšlienok a kreatívnej globálnej spolupráce. Subtémy poukazujú na kritický stav dnešnej doby a jej potreby, ako aj vytvárajú priestor pre globálny dialóg a nové myšlienky. Slovenská republika sa bude prezentovať na Expo 2020 Dubaj vybudovaním národnej expozície vo vlastnej réžii v rámci tematickej zóny „Mobilita“.

Národná expozícia by mala byť obrazom toho najlepšieho čo naša krajina ponúka. Ambíciou je predstaviť Slovensko, v zmysle témy Mobilita, ako modernú krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka stále viac kreatívnych myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných ľudí a produktov,  ktoré sa dokážu globálne presadiť v modernom svete so zreteľom na vedecko-technický potenciál a inovácie.

Slovenská republika sa tematicky zameria na „Mobilitu“ a to nielen v užšom, ale aj širšom zmysle. Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru pre zvyšovanie povedomia o Slovensku ako o modernej krajine dobrých nápadov a pre nadväzovanie vzťahov s jednotlivými návštevníkmi, krajinami ako aj obchodnými partnermi.

 

 

 

 Nákres areálu Expo 2020 Dubaj a označenie pozemku pre pavilón SR v zóne "Mobilita"

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk